Συνταξιούχοι του Δημοσίου: Δείτε την αναπροσαρμογή των αποδοχών σας

Συνταξιούχοι του Δημοσίου: Δείτε την αναπροσαρμογή των αποδοχών σας

Αμεσα θα μπορούν οι συνταξιούχοι του Δημοσίου που παίρνουν μέρισμα από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) να ενημερωθούν για  την αναπροσαρμογή των αποδοχών τους.

Ολοι οι µερισµατούχοι θα ενημερώνονται για τις αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου του για την αναπροσαρµογή των µερισµάτων τους, σύµφωνα µε το άρθρο 48 του ν. 4387/2016, µαζί µε τα διαβιβαστικά αυτών στον ιστοχώρο του www.mtpy.gr

Ο κάθε μερισματούχος θα έχει πρόσβαση στην απόφαση αναπροσαρµογής του µερίσµατός του και στο διαβιβαστικό, επιλέγοντας από την αρχική σελίδα τον σχετικό σύνδεσµο και καταχωρώντας στο σχετικό πεδίο "Αποφάσεις Αναπροσαρµογής Μερισµάτων" τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ του.

meris