Σοκ στο Δημόσιο: Έως και τα 43 αυξάνονται τα έτη ασφάλισης!

Σοκ στο Δημόσιο: Έως και τα 43 αυξάνονται τα έτη ασφάλισης!

Ευκαιρίες αλλά και παγίδες κρύβει η έξοδος στη σύνταξη με 35ετία που ισχύει για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία (πλην ΟΓΑ και ΝΑΤ).

Η συνταξιοδότηση με 35 χρόνια ισχύει για 16 κατηγορίες ασφαλισμένων, αλλά οι προϋποθέσεις εξόδου διαφέρουν ανάλογα με το πότε και το πώς συμπληρώνουν τα 35 χρόνια, αλλά και με βάση την ηλικία που θα πρέπει να έχουν είτε κατά τη συμπλήρωση των 35 ετών ασφάλισης (πχ Δημόσιο) είτε και μετά την 35ετία (ΙΚΑ, ΔΕΚΟ, τράπεζες, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ). Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με 35ετία από το Δημόσιο κλειδώνουν για τους ασφαλισμένους, όταν θα συμπληρώσουν την 25ετία.

Διακρίνονται 5 κατηγορίες που συνταξιοδοτούνται με 35, 36 και 37 έτη, ανάλογα με το πότε έχουν την 25ετία:

1) Για τους ασφαλισμένους στο Δημόσιο που προσλήφθηκαν από 1/1/1983 έως 31/12/1992 η έξοδος στη σύνταξη με 35ετία προϋποθέτει να έχουν τα 25 έτη έως το 2010 και συνολικά τα 35 έτη στην ηλικία των 58 ετών. Με αυτές τις δύο προϋποθέσεις παίρνουν και το νέο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, που ισχύει από 19/8/2015 και μετά.

2) Για τους ασφαλισμένους στο Δημόσιο που προσλήφθηκαν από 1/1/1983 έως 31/12/1992 αλλά συμπληρώνουν τα 25 έτη το 2011, η έξοδος στη σύνταξη προϋποθέτει να έχουν 35+1 έτος, δηλαδή 36 στο σύνολο και την ηλικία των 58 ετών, ώστε να ακολουθήσουν και το νέο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, που ισχύει από 19/8/2015 και μετά.

3) Για τους ασφαλισμένους στο Δημόσιο που προσλήφθηκαν από 1/1/1983 έως 31/12/1992 αλλά συμπληρώνουν τα 25 έτη το 2012, θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης πριν από τα 67, εφόσον έχουν 35+2 έτη επιπλέον, δηλαδή 37 στο σύνολο και την ηλικία των 59 ετών. Με αυτές τις προϋποθέσεις θα ακολουθήσουν και το νέο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης που ισχύει απλό 19/8/2015 κα μετά.

4) Όσοι προσλήφθηκαν στο Δημόσιο από 1/1/1983 και μετά. Αλλά είχαν και διαδοχική πριν από το 1983 σε άλλο Ταμείο, μπορούν να προσθέσουν τη διαδοχική τους ασφάλιση μαζί με το Δημόσιο για να συμπληρώσουν 25ετία έως το 2010 και να αξιοποιήσουν είτε την έξοδο με 35ετία είτε με 37ετίας που έχει χαμηλότερα όρια ηλικίας. Μέχρι τις 18/8/2015 έβγαναν χωρίς όριο ηλικίας, αρκεί να είχαν 37 χρόνια. Από 19/8/2015 και μετά όσοι συμπληρώνουν 37 χρόνια αποχωρούν με το όριο ηλικίας που ισχύει για το 55ο έτος.

5) Όσοι προσλήφθηκαν μέχρι 31/12/1982 στο Δημόσιο έβγαιναν με 35ετία χωρίς όριο ηλικίας. Από 19/8/2015 και μετά μπήκε και όριο ηλικίας που «λογίζεται» το 58ο έτος, χωρίς ο νόμος να λέει ότι πρέπει να είναι και 58 ετών όταν θα χάσουν την 35ετία. Το Δημόσιο όμως ερμήνευσε το νόμο διαφορετικά και τους ζητάει να έχουν και την ηλικία των 58 και την 35ετία προκειμένου να καθοριστεί η ηλικία συνταξιοδότησης. Η ερμηνεία αυτή υποχρεώνει υπαλλήλους να φύγουν όχι με 35ετία αλλά με 43 χρόνια!

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος