ΕΦΚΑ: Πότε λήγει η προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών

ΕΦΚΑ: Πότε λήγει η προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών

Οι ασφαλισμένοι δεν πρέπει να ξεχνούν ότι, για να μπορούν να διατηρούν ενεργά τα δικαιώματά τους, θα πρέπει να εξοφλήσουν εμπρόθεσμα τις ασφαλιστικές τους εισφορές.

Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ότι την 30-11-2017 λήγει η προθεσμία καταβολής εισφορών:

• αναφορικά με τις ασφαλιστικές εισφορές του έτους 2016 – για τους ασφαλισμένους του τ. ΕΤΑΑ-ΤΑΝ

• για τις εισφορές του Β΄ εξαμήνου 2016 – για τους ασφαλισμένους του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ και του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ

• για τις εισφορές του Β΄ εξαμήνου 2016 – για τους ασφαλισμένους του τ. ΟΓΑ (αυτοτελώς απασχολούμενων και εργοδοτών)

Στις 30 Νοεμβρίου λήγει και η προθεσμία υποβολής ΑΠΔ και καταβολής αναδρομικών ασφαλιστικών εισφορών μισθολογικής περιόδου 5/2014 – 3/2017, για τους πωλητές Λαϊκών Λαχείων, ασφαλισμένους του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που ταυτόχρονα είναι μέλη Ασφαλιστικών Συνεταιρισμών (παράταση σύμφωνα με την υπ. αριθμ. αριθ.417/Σ41/21-9–2017 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΦΚΑ).