Νέο Ασφαλιστικό: Τα πάνω - κάτω στις συντάξεις - Οι νέες κλίμακες εισφορών

Newsroom Newsroom

Νέο Ασφαλιστικό: Τα πάνω - κάτω στις συντάξεις - Οι νέες κλίμακες εισφορών
Associated Press

Τις νέες κλίμακες εισφορών για την εφάπαξ παροχή και για την επικουρική σύνταξη που θα ισχύσει από την 1-1-2020 για 1,5 εκατομμύριο ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολουμένους και αγρότες περιλαμβάνει το τελικό πόρισμα του υπουργείου Εργασίας. Πρόκειται για τα ποσά που θα πρέπει να καταβάλλουν σε μηνιαία βάση οι δικαιούχοι για να κτίσουν το ποσό του εφάπαξ που θα εισπράξουν κατά τη συνταξιοδότησή τους, καθώς και για τα αντίστοιχα ποσά που αφορούν τις επικουρικές συντάξεις.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Τα Νέα», οι νέες κλίμακες εισφορών για το εφάπαξ, που θα είναι σταθερές για τα επόμενα χρόνια, είναι οι εξής: 1ο επίπεδο (κατώτατο): 26 ευρώ τον μήνα. 2ο επίπεδο: 31 ευρώ τον μήνα. 3ο επίπεδο: 37 ευρώ τον μήνα

Σε ό,τι αφορά στις επικουρικές συντάξεις, λόγω της ήδη νομοθετημένης μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών από 1-6-2022, το ύψος των μηνιαίων εισφορών προβλέπεται να κλιμακωθεί ως εξής: από 1-1-2020 έως 31-5-2022: 1ο επίπεδο (κατώτατο): 42 ευρώ. 2ο επίπεδο: 51 ευρώ. 3ο επίπεδο: 61 ευρώ.

Από 1-6-2022: 1ο επίπεδο (κατώτατο): 39 ευρώ. 2ο επίπεδο: 47 ευρώ. 3ο επίπεδο: 56 ευρώ.

Στο ίδιο πόρισμα αποκαλύπτεται και το ύψος των εισφορών για την υγεία, αφού θεσμοθετείται ενιαίο ποσό από τη δεύτερη ασφαλιστική κατηγορία και πάνω, στα 60 ευρώ τον μήνα για τους ελεύθερους επαγγελματίες - αυτοαπασχολουμένους και στα 35 ευρώ για τους αγρότες, από το νέο έτος.

Το νέο σύστημα εισφορών για τους μη μισθωτούς είναι απλό, καθώς αποσυνδέει τις εισφορές από τα χρόνια εργασίας αλλά και το εισόδημα ώστε πλέον το Ασφαλιστικό να μην είναι Φορολογικό.

Παράλληλα την εισφορά υπέρ ανεργίας – που διαμορφώνεται στα 10 ευρώ τον μήνα – είναι υποχρεωμένοι να την καταβάλλουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι. Τα χρήματα πηγαίνουν σε ειδικό λογαριασμό που χορηγεί βοηθήματα στους αυτοτελώς και ανεξάρτητα απασχολουμένους, δηλαδή τους άμεσα ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΑ και του ΕΤΑΠ - ΜΜΕ, που αποδεδειγμένα διακόπτουν το επάγγελμά τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών.

Με το νέο σύστημα ο κάθε ασφαλισμένος θα επιλέγει ελεύθερα το επίπεδο εισφορών που θα πληρώνει και αντίστοιχα τη μελλοντική σύνταξή του.

Έτσι από την 1η Ιανουαρίου του νέου έτους οι 949.507 ασφαλισμένοι από τα πρώην Ταμεία ΕΤΑΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΠ - ΜΜΕ θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τη μηνιαία εισφορά τους ανάμεσα σε επτά κλίμακες εισφορών, ενώ οι 495.283 ασφαλισμένοι από τον πρώην ΟΓΑ θα πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα σε έξι κλίμακες εισφορών.

Τα βασικά σημεία του πορίσματος για τους αγρότες είναι τα εξής:

-Θεσπίζονται έξι επίπεδα εισφορών. Το κατώτατο επίπεδο εισφορών κύριας σύνταξης καθορίζεται σε ύψος ώστε η συνολική παροχή κύριας σύνταξης για 30 έτη ασφάλισης να διασφαλίζει επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης και επαρκούς ανταποδοτικότητας.

-Οι εισφορές κύριας σύνταξης προσαυξάνονται έως και το έκτο επίπεδο. Το ύψος εισφοράς κύριας σύνταξης στο έκτο επίπεδο (500,25 ευρώ) αντιστοιχεί στο ύψος της μέγιστης εισφοράς που θα καταβάλλει ο εργαζόμενος μισθωτός όταν ο κατώτατος μισθός ανέλθει στα 750 ευρώ (750 x 10 x 6,67% = 500,25 ευρώ).

-Ο κάθε ασφαλισμένος (άνω των πέντε ετών ασφάλισης) επιλέγει ελεύθερα τον Δεκέμβριο του έτους το επίπεδο των εισφορών του. Η επιλογή του επιπέδου των εισφορών καθορίζει και το επίπεδο των συντάξιμων αποδοχών και της μελλοντικής σύνταξης.

-Για τους νέους ασφαλισμένους (έως πέντε έτη ασφάλισης) θεσπίζεται χαμηλότερο επίπεδο εισφορών.

-Το ύψος της παροχής υπολογίζεται με τους ίδιους κανόνες που εφαρμόζονται για τους μισθωτούς. Ως συντάξιμες αποδοχές ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο ασφαλιστέο μηνιαίο εισόδημα που προκύπτει εκλαμβάνοντας το ποσό που καταβάλλεται για κάθε μήνα ασφάλισης ως μηνιαία εισφορά ύψους 20%. Για ασφαλισμένους στον πρώην ΟΓΑ ισχύουν μεταβατικές διατάξεις.

- Οι εισφορές προσαυξάνονται ετησίως με βάση συντελεστή που διαμορφώνεται κατά 50% από το ποσοστό μεταβολής του ΑΕΠ και κατά 50% από το ποσοστό μεταβολής του γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγούμενου έτους. Ο υπ’ όψιν συντελεστής δεν δύναται να είναι μικρότερος από την ετήσια μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή ούτε μικρότερος του μηδενός.

- Για τους ασφαλισμένους (αγρότες) στον πρώην ΟΓΑ τα ασφάλιστρα είναι χαμηλότερα από αυτά των ασφαλισμένων στα πρώην ΕΤΑΑ, πρώην ΟΑΕΕ, ενώ προβλέπεται σταδιακή αύξηση του ασφαλίστρου κύριας σύνταξης έως την 1-1-2022.

Οι κατηγορίες των εισφορών για τους μη μισθωτούς είναι επτά, με τη θεσμοθέτηση ξεχωριστής κλίμακας για το σύνολο των ασφαλισμένων που βρίσκονται στην αγορά εργασίας τα πέντε πρώτα χρόνια απασχόλησής τους.

Η υπολογιζόμενη συνολική κύρια σύνταξη (λαμβάνοντας υπόψη τα ποσοστά αναπλήρωσης του Ν. 4387/2016 και συνυπολογίζοντας την εθνική σύνταξη) που αντιστοιχεί στην κατώτατη ασφαλιστέα βάση για χρόνο ασφάλισης 30 ετών ισούται με 588,37 ευρώ. Το συνολικό ποσοστό αναπλήρωσης (εθνική ανταποδοτική σύνταξη) ισούται με 75,92%.

Για την τεκμηρίωση ότι το ανωτέρω επίπεδο σύνταξης εξασφαλίζει «επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης», όχι μόνο ως όρος της φυσικής υπόστασης (διατροφή, ένδυση κ.λπ.), αλλά και της συμμετοχής στην κοινωνική ζωή της χώρας, καθώς και για την ανταποδοτικότητα του συστήματος εκπονείται μελέτη από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο.

Σύμφωνα με την έκθεση, το σύστημα νοητής κεφαλαιοποίησης που εισήχθη και ισχύει σήμερα στην επικουρική ασφάλιση διασφαλίζει τη βιωσιμότητα του συστήματος και την οικονομική ισορροπία του Ταμείου. Σύμφωνα με την αναλογιστική μελέτη που ολοκληρώνεται, η βιωσιμότητα του συστήματος εξασφαλίζεται ακόμη και μετά τη συμμόρφωση με τις πρόσφατες αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ, δηλαδή μετά την ακύρωση της μείωσης των επικουρικών συντάξεων που αποφασίστηκε το 2016 (στις περιπτώσεις που το άθροισμα κύριας και επικουρικής υπερέβαινε τα 1.300 ευρώ).

Από τα στοιχεία ειδοποιητηρίων μηνός Σεπτεμβρίου 2019 της ΗΔΙΚΑ, το σύνολο των ελεύθερων επαγγελματιών που είναι ασφαλισμένοι για επικουρική ασφάλιση είναι 144.288 άτομα.

Οι βασικοί άξονες για την προτεινόμενη αναμόρφωση του συστήματος των ασφαλιστικών εισφορών για την επικουρική ασφάλιση των ελεύθερων επαγγελματιών είναι οι εξής:

-Αποσύνδεση του υπολογισμού της εισφοράς από τον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού.

-Θέσπιση τριών επιπέδων εισφορών. Το κατώτατο επίπεδο εισφορών επικουρικής σύνταξης αντιστοιχεί στο ύψος των εισφορών που ισχύει με βάση τις διατάξεις του Ν. 4387/2016.

-Παροχή ελευθερίας επιλογής του επιπέδου των εισφορών από τους ίδιους τους ασφαλισμένους με βάση την εισφοροδοτική τους ικανότητα.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr

Διαβάστε επίσης:

Τρομερή συνεχόμενη επίθεση κόκορα σε μηχανή - Θα κλάψετε από τα γέλια μόλις δείτε τον λόγο (vid)

Συνταγματική Αναθεώρηση: «Πέρασαν» εκλογή ΠτΔ, ψήφος αποδήμων και βουλευτική ασυλία

Google News Publisher Ακολούθησε το Newsbomb.gr
στο Google News

Αυτά τα φρούτα είναι ιδανικά για την απώλεια βάρους - Ποια είναι (vid)

22:20

Γαλλία: «Επιτέλους είμαστε ελεύθεροι!» Οι κάτοικοι του Παρισιού επισκέφθηκαν και πάλι τα πάρκα

22:10

Σεισμός ΤΩΡΑ: Στο «χορό» των Ρίχτερ η Κάσος - Τρεις σεισμικές δονήσεις μέσα σε λίγες ώρες

22:04

Οι ΗΠΑ στις φλόγες: Με το χέρι στην σκανδάλη! Έτοιμος για επέμβαση ο στρατός

22:02

Λούζεται και αμέσως μετά βάζει ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο στα μαλλιά της! Θα το δοκιμάσετε...

22:02

Ιωάννα Μαλέσκου: Είναι το κορίτσι που δέχτηκε πρόταση από τον Alpha - Δεν έχεις ιδέα πόσο σέξι είναι

22:00

Ημερήσιες Προβλέψεις για όλα τα Ζώδια 31/05

22:00

«Πρόταση του ΠΑΟΚ για τον Αντρέι Τσίντρις» (videos+photos)

21:59

Σαν σήμερα: πεθαίνει ο «Αμερικανός Γκάνγκστερ»

21:50

Διευκρινίσεις από το ΥΠΕΞ για τις πτήσεις του εξωτερικού: Τι ισχύει για τους επισκέπτες

21:47

Μοιράζει εγκεφαλικά η Μπέλα Χαντίντ! Σέξι πόζες… χωρίς σουτιέν στο Instagram (pics)

21:41

Blue(s) addiction: 10 looks που αποδεικνύουν ότι το μπλε χρώμα είναι η επιτομή της κομψότητας

21:30

Επίθεση βιτριόλι: «Είδα τη μαυροφορεμένη να τρέχει και τη σταμάτησα»-Τι περιγράφει αυτόπτης μάρτυρας

21:28

Κομισιόν - Μπορέλ: Καμία διαπραγμάτευση με την Τουρκία όσο συνεχίζει γεωτρήσεις

21:24

Ντόναλντ Τραμπ: Ο στρατός μπορεί να αναπτυχθεί στην Μινεάπολις «πολύ γρήγορα»

21:22

Κορονοϊός Γαλλία: Συνεχίζεται η μείωση του αριθμού των νοσηλευομένων

21:18

Αγωνία για το δημοσιογράφο Βασίλη Τσεκούρα – Δύσκολες ώρες στην Εντατική

21:09

Είδε στην κάμερα ασφαλείας αναπηρική καρέκλα να κινείται... μόνη της! Δεν κατάλαβε κανείς γιατί...

21:05

Κορονοϊός - Γαλλία: Συνεχίζεται η μείωση του αριθμού των νοσηλευομένων

21:02

Πρόβα… κερκίδας από οπαδούς της ΑΕΚ στην «Αγιά Σοφιά» (videos+photos)

20:58

Τα γιατροσόφια που «ζήσαμε» την περίοδο της πανδημίας (video)

20:54

«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»: Πόσα χρήματα θα χάσουν οι υπάλληλοι από μισθό και επιδόματα

20:50

«Εμφύλιος» στις ΗΠΑ: Απειλές Τράμπ και ενεργοποίηση της Εθνοφρουράς ανάλογη του Β΄Παγκόσμιου Πολέμου

20:45

Παππούς έφτιαξε το πιο εντυπωσιακό τρενάκι για τον εγγονό του στην αυλή του σπιτιού του (vid)

20:40

Survivor: Θυμάσαι τη Ροδάνθη; Ε… ξέχνα την εικόνα που βλέπεις! Η αλλαγή της είναι θεαματική

20:25

Αγίου Πνεύματος 2020: Πότε «πέφτει» το τριήμερο - Τι καιρό θα κάνει

20:25

Η ΕΕ καλεί τις ΗΠΑ να επανεξετάσουν την απόφασή τους να τερματίσουν την σχέση του με τον ΠΟΥ

20:25

SpaceX: Αντίστροφη μέτρηση για την εκτόξευση της ιστορικής επανδρωμένης αποστολής - Δείτε LIVE

20:23

Ελεύθερος ο... μερακλής διαιτητής του ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός που συνελήφθη σε πάρτι με ναρκωτικά

20:20

10 Hollywood stars που παραδέχτηκαν πως έχουν κάνει πλαστικές

20:20

Κορονοϊός Ισπανία: 4 νέοι θάνατοι - 664 νέα κρούσματα

20:13

Δεύτερος σεισμός στην Κάσο μέσα σε λίγες ώρες - Ταρακουνήθηκε η Κρήτη

20:11

Γυναίκες ή άνδρες: Ποιοι είναι οι καλύτεροι οδηγοί σύμφωνα με νέα έρευνα;

20:10

Κορονοϊός Ιταλία: Ιταλία: Μείωση των κρουσμάτων -Μικρή αύξηση των νεκρών

20:10

Ώρες αγωνίας για 4χρονο! Σφήνωσε σε δέντρο σε εκδρομή με τους γονείς του (pics)

20:04

Τα 3 ζώδια με τα οποία ο Δίδυμος θα κάνει σεξ και θα «αναστενάξουν οι σουμιέδες»!

20:00

Δίδυμε, να τι πρέπει να κάνεις για να γίνεις κυρίαρχος της ζωής σου!

20:00

Παναθηναϊκός: Η επιστολή Αλαφούζου στον Δώνη

19:48

Ετοιμάζονται για «πόλεμο» τα ΜΑΤ: Αγοράζονται ασπίδες, κράνη, αλεξίσφαιρα και χιλιάδες δακρυγόνα

19:47

Απόκοσμο θέαμα! Παραλίες «βάφτηκαν» κόκκινες σαν το αίμα (pics)

19:47

Εβελίνα Παπούλια: Το διαζύγιο και η απίστευτη αποκάλυψη της για την πρώτη νύχτα του γάμου της!

19:36

Με περιβραχιόνιο για τον Τζορτζ Φλόιντ έπαιξε παίκτης της Σάλκε (video+photos)

19:33

Λαμία: Γατάκια εγκλωβισμένα σε τοίχο έσωσε η Πυροσβεστική - Τι κρύβεται πίσω από αυτή την ιστορία

19:32

Πώς μεταδίδεται η ίωση μέσω του αέρα (βίντεο)

19:30

Μαφιόζικη εκτέλεση στη Βούλα: Τι είπε στους αστυνομικούς η σύζυγος του θύματος

19:27

Ανοίγουν Δημοτικά - Νηπιαγωγεία τη Δευτέρα: Αγωνία σε γονείς και δασκάλους - Όλοι οι νέοι κανόνες

19:22

Πήγαν για μπάνιο στην πισίνα – «Πάγωσαν» με αυτό που είδαν να κολυμπάει (pics)

19:20

Βρούτσης: Πότε και σε ποιους θα δοθούν αυξήσεις στις συντάξεις- Το χρονοδιάγραμμα για τα αναδρομικά

19:14

Μια νέα έρευνα αποθεώνει τις τηγανιτές πατάτες και πρέπει να μάθεις γιατί

19:00

Bundesiga: Άλμα Ευρώπης η Χόφενχαϊμ, ανάσα για Βέρντερ (videos)

18:55
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
DPG NETWORK
ened ΜΕΛΟΣ ΕΝΕΔ Monetized by DPG Digital Media ©2010-2020 Newsbomb.gr - All rights reserved