ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο 9,9% του ΑΕΠ το έλειμμα για το 2011

Στο 9,9% του ΑΕΠ το έλειμμα για το 2011

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού που ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών για το δωδεκάμηνο Ιανουάριου - Δεκεμβρίου 2011, σε δημοσιονομική βάση, το έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού διαμορφώνεται στα 21.726 εκατ. € έναντι στόχου 21.712 εκατ. € όπως προσδιορίστηκε στον ψηφισθέντα προϋπολογισμό του 2012 και ελλείμματος 21.457 εκατ. € το αντίστοιχο διάστημα του 2010.


Το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης θα διαμορφωθεί μετά την επεξεργασία των στοιχείων για ΔΕΚΟ, ΟΤΑ, ταμεία και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου από τη Στατιστική Αρχή.

Οπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους τα συνολικά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού (Τακτικός και ΠΔΕ) είναι μειωμένα έναντι του νέου στόχου κατά 910 εκατ. €, ενώ οι συνολικές δαπάνες (Τακτικός και ΠΔΕ) παρουσιάζονται μειωμένες κατά 896 εκατ. €.

Ειδικότερα τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 49.993 εκατ. € και εμφανίζονται μειωμένα κατά 1,7% έναντι του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος του 2010. Η υστέρηση των εσόδων οφείλεται κυρίως στις μειωμένες εισπράξεις από παρακράτηση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά το τρέχον έτος λόγω της ευνοϊκότερης φορολόγησης βάσει του νέου φορολογικού νόμου και της μείωσης των εισοδημάτων. Η υστέρηση έναντι του στόχου για το ίδιο διάστημα οφείλεται σε καθυστερήσεις είσπραξης των φορολογικών εσόδων που προέκυψαν από την απεργία, τις τελευταίες ημέρες του Δεκεμβρίου, των υπαλλήλων των Δ.Ο.Υ. καθώς και από την παράταση που δόθηκε για την καταβολή φορολογικών οφειλών έως τις 20 Ιανουαρίου. Σημειώνεται ότι το ύψος των εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού θα οριστικοποιηθεί μετά τη λογιστική αποτύπωση των εσόδων που εισπράχθηκαν κατά την 20ήμερη παράταση που λήγει σήμερα.

Τα έσοδα του ΠΔΕ είναι αυξημένα κατά 22,7 % ή κατά 698 εκατ. € σε σύγκριση με το δωδεκάμηνο του 2010 αλλά και έναντι του στόχου κατά 405 εκατ. €.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού είναι αυξημένες κατά 1.949 εκατ. € ή 2,9% έναντι του 2010. H αύξηση αυτή οφείλεται αποκλειστικά στις αυξημένες δαπάνες για τόκους κατά 3.125 εκατ. € ή 23,6% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2010.

Οι πρωτογενείς δαπάνες αντίθετα ,παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,2% ή 614 εκατ. ευρώ , παρά την αύξηση των δαπανών για ασφάλιση, περίθαλψη και κοινωνική προστασία κατά 1.955 εκατ. € ή 12,9%.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ, τέλος, παρουσιάζουν μείωση κατά 21,8% ή 1.846 εκατ. €.

Ρoή Ειδήσεων