ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι αλλαγές σε πολεοδομικό - Χατζηδάκης: «Στηρίζουμε επενδύσεις, ιδιοκτησία, περιβάλλον»

Οι αλλαγές σε πολεοδομικό - Χατζηδάκης: «Στηρίζουμε επενδύσεις, ιδιοκτησία, περιβάλλον»

Ως μία μεγάλη μεταρρύθμιση με στόχο τη στήριξη των επενδύσεων, την προστασία της ιδιοκτησίας, αλλά και του περιβάλλοντος χαρακτήρισε ο υπουργός ΠΕΝ Κωστής Χατζηδάκης το νέο νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας, που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση.

Το πολεοδομικό και χωροταξικό νομοσχέδιο που αναμένεται να εισαχθεί στην βουλή το Σεπτέμβριο, χαρακτηρίζεται από τον υπουργό Περιβάλλοντος κ. Κωστή Χατζηδάκη μια μεγάλη μεταρρύθμιση που στηρίζει την εθνική προσπάθεια για την ενθάρρυνση των επενδύσεων και ταυτόχρονα επιλύει και αντιμετωπίζει διαχρονικά προβλήματα του πολεοδομικού σχεδιασμού.

«Το νομοσχέδιο είναι υπέρ μίας Ευρωπαϊκής Ελλάδας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός. Μεταξύ άλλων με το νέο νομοσχέδιο, από τέλος Οκτωβρίου, το πρόστιμο για εκπρόθεσμη δήλωση ακινήτου στο Κτηματολόγιο θα κυμαίνεται από 300 έως 2.000 ευρώ και εξαρτάται πλέον όχι μόνο από την αξία του ακινήτου αλλά και από το μέγεθος της καθυστέρησης.

Η ενεργοποίηση των προστίμων θα γίνει αμέσως μετά την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης, η οποία θα ακολουθήσει την ψήφιση του νομοσχεδίου από τη Βουλή:

«Δεν πρόκειται να αιφνιδιάσουμε κανέναν ιδιοκτήτη» τόνισε ο κ. Χατζηδάκης. Ωστόσο το μέτρο αυτό κρίνεται απαραίτητο για να ολοκληρωθεί κάποια στιγμή η κτηματογράφηση στη χώρα μας.

Ο κ. Χατζηδάκης παρουσιάζοντας την Πέμπτη, το νομοσχέδιο ανέφερε ότι με τις ρυθμίσεις που υιοθετεί προστατεύει παράλληλα και την ιδιοκτησία μέσω της μεταφοράς ΣΔ, με τρόπο που για πρώτη φορά γίνεται σωστά και με βάση την νομολογία του ΣτΕ.

Μάλιστα ο κ. Χατζηδάκης ανέλυσε τα πέντε βασικά χαρακτηριστικά των 107 άρθρων του νέου νομοσχεδίου, τονίζοντας ότι «στηρίζει την εθνική προσπάθεια για ανάπτυξη και επενδύσεις, προωθώντας τον εκσυγχρονισμό του καθεστώτος για τις χρήσεις γης, ενώ ενθαρρύνει την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας σε οργανωμένα επιχειρηματικά πάρκα». Ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε δε πως συνδυάζει τον προηγούμενο στόχο με την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς περιορίζει την εκτός σχεδίου δόμηση και διευκολύνει την απόδοση κοινόχρηστων χώρων στους πολίτες.

Ο υπουργός παρουσιάζοντας την Πέμπτη, το νομοσχέδιο ανέφερε ότι με τις ρυθμίσεις που υιοθετεί προστατεύει παράλληλα και την ιδιοκτησία μέσω της μεταφοράς ΣΔ, με τρόπο που για πρώτη φορά γίνεται σωστά και με βάση την νομολογία του ΣτΕ.

Απλοποίηση των χρήσεων γης

Το νομοσχέδιο θέτει τις βάσεις και για την απλοποίηση των χρήσεων γης και την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας. Για το σκοπό αυτό προβλέπεται η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, με το οποίο θα γίνει απλούστευση των χρήσεων γης και θα μειωθούν κυρίως οι γενικές χρήσεις. Παράλληλα προωθείται η αντιστοίχιση των χρήσεων γης με τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) και κατηγοριών περιβαλλοντικής αδειοδότησης ενώ δίνεται η δυνατότητα καθορισμού νέων ειδικών χρήσεων, που δεν είχαν προβλεφθεί στο παρελθόν, κατά τη διαδικασία του πολεοδομικού σχεδιασμού.

Τέλος οι παρεκκλίσεις στην εκτός σχεδίου δόμηση

Ο δραστικός περιορισμός της εκτός σχεδίου δόμησης με την κατάργηση των παρεκκλίσεων και την διατήρηση της αρτιότητας στα 4 στρέμματα και την αύξηση της αρτιότητας στα 8 στρέμματα για τον τουρισμό, αποτελεί μία από τις σοβαρότερες παρεμβάσεις του νομοσχεδίου που μένει να αποσαφηνιστεί από το νόμο τι είδους παράθυρα θα διατηρήσει ανοικτά.

Το υφιστάμενο πλαίσιο δόμησης για τα εκτός σχεδίου γήπεδα όπου με όρους και προϋποθέσεις μπορούν να δομηθούν και οικόπεδα 750 τ.μ 1.200 τ.μ και 2.000 τ.μ θα ισχύσει αυστηρά για τα επόμενα δύο χρόνια για λόγους αποφυγής αιφνιδιασμών. Εντός αυτού του διαστήματος οι πολίτες θα μπορούν να λάβουν οικοδομική άδεια.

Στην εκτός σχεδίου προβλέπεται επίσης μείωση των συντελεστών δόμησης σε όλες τις δραστηριότητες κατά μέσο όρο κατά 10% και επιβολή τέλους 5% στο κόστος των οικοδομικών αδειών για μέτρα και παρεμβάσεις υπέρ των περιοχών αυτών. Η κατεύθυνση της ρύθμισης είναι η ενίσχυση της ελκυστικότητας των οργανωμένων μορφών ανάπτυξης, δίνοντας μπόνους 25% στον ΣΔ.

Επιπλέον, δημιουργείται μία νέα κατηγορία στις οργανωμένες αναπτύξεις μικρής κλίμακας, με ελάχιστο εμβαδόν τα 30 στρέμματα για τη βιομηχανία, την εφοδιαστική αλυσίδα και τον τουρισμό, η οποία κρίνεται κατάλληλη για τα μικρότερα νησιά και τις περιοχές χωρίς μεγάλη ζήτηση.

Ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι ο ΣΔ μειώνεται κατά 19% στην εκτός σχεδίου δόμηση και ειδικά στην βιομηχανία κατά 33%.

Οι αλλαγές στην έκδοση οικοδομικών αδειών

Αλλαγές έρχονται και στον τρόπο έκδοσης των οικοδομικών αδειών. Οι άδειες εκδίδονται αυτόματα ύστερα από την ηλεκτρονική υποβολή του φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις αναγκαίες μελέτες. Ωστόσο καθίσταται υποχρεωτική η προέγκριση για τις κατηγορίες 1 και 2 των αδειών για την διασφάλιση της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων.

Σημαντική παρέμβαση του νομοσχεδίου συνιστά η αυτοδίκαιη άρση των ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων, που κρατά για χρόνια σε ομηρεία τους πολίτες. Με βάση τις νέες ρυθμίσεις, η ρυμοτομική απαλλοτρίωση μπορεί να επανεπιβληθεί μόνο μία φορά. Επίσης επιταχύνεται και απλουστεύεται η διαδικασία καταβολής αποζημίωσης και απλουστεύεται η διαδικασία τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου.

Η ρύθμιση προβλέπει επίσης ενιαίο καθεστώς στην οριοθέτηση των οικισμών (προ του ‘23 και κάτω των 2000 κατοίκων) με έτος αναφοράς το 1981.

Επίσης αναμορφώνει το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την πρόσβαση των κτιρίων, αποσαφηνίζοντας το πλαίσιο εφαρμογής των απαιτούμενων προσαρμογών στα υφιστάμενα κτίρια, καθώς και τις περιπτώσεις που εξαιρούνται, αλλά και τις διαδικασίες εξέτασης ειδικών περιπτώσεων.

Επίσης αντιμετωπίζονται θέματα που αφορούν τόσο στα νέα κτίρια όσο και τα υφιστάμενα που οφείλουν να προσαρμοστούν, καθώς συμπεριλαμβάνονται πολλά νέα στοιχεία για τον απαραίτητο εξοπλισμό (π.χ. επιτοίχιοι χειρολησθήρες επί των όψεων, κινητές και αφαιρετές κατασκευές) και τους απαραίτητους χώρους, για την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ και των εμποδιζόμενων ατόμων

Επιτρέπεται η κατασκευή ραμπών εκτός ρυμοτομικής γραμμής για εξυπηρέτηση ΑμεΑ και η μελέτη προσβασιμότητας γίνεται αναπόσπαστο μέρος της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας των κτηρίων.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Κορονοϊός: «Ενεργός» σε όλη την Ελλάδα ο ιός - 16 κρούσματα σε δεξαμενόπλοιο

Ροή Ειδήσεων