ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι έξι στις δέκα επιχειρήσεις εμφανίζουν επιδείνωση αποτελεσμάτων

Οι έξι στις δέκα επιχειρήσεις εμφανίζουν επιδείνωση αποτελεσμάτων

Η ICAP Group διαθέτοντας την μεγαλύτερη βάση δεδομένων στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με στοιχεία για πάνω από 3 εκατ. επιχειρήσεις, ανέλυσε τους πρώτους Ισολογισμούς Ελληνικών εταιρειών για το 2011, με σκοπό να καταγράψει τις πρώτες ενδείξεις για την εξέλιξη των μεγεθών των επιχειρήσεων μεσούσης της οικονομικής κρίσης.


Συγκεκριμένα, ανέλυσε 943 ισολογισμούς επιχειρήσεων, δηλαδή όλων όσων έχουν οικονομική χρήση την περίοδο 1/7/2010 - 30/6/2011. Με βάση τα στοιχεία αυτά, η εικόνα που προκύπτει από τα ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία του δείγματος των επιχειρήσεων, επιβεβαιώνει ότι για άλλο ένα έτος βαριές ήταν οι απώλειες για τις εταιρείες του ιδιωτικού τομέα. Ο μεν κύκλος εργασιών ήταν και πάλι μειωμένος, η δε κερδοφορία τους ανετράπη και το τελικό αποτέλεσμα κατέστη ζημιογόνο.

Συγκεκριμένα, παρατηρείται μείωση πωλήσεων κατά 3,5% χωρίς όμως παράλληλη μείωση του άμεσου κόστους, με συνέπεια τη μεγαλύτερη πτώση του μικτού κέρδους (-13%). Οι δυσμενείς αυτές εξελίξεις σε συνδυασμό και με τα υψηλά λειτουργικά έξοδα (κυρίως έξοδα διοίκησης και διάθεσης) επέφεραν συρρίκνωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων (-71,6%). Τα παραπάνω οδήγησαν τελικά σε ανατροπή του καθαρού αποτελέσματος, από E 44,2 εκ. κέρδη το 2010 σε σημαντικές ζημίες (- E 45,8 δισεκ.) το 2011. Τα κέρδη EBITDA επίσης υποχώρησαν κατά 13,2% περίπου.


Ενδεικτικό ακόμη είναι το γεγονός ότι το 45% των εταιρειών του δείγματος ήταν ζημιογόνες, ενώ επιδείνωση αποτελεσμάτων (κερδοφορίας) εμφάνισε το 62% των εταιρειών, το 2011 σε σχέση με το 2010.

Από τους επί μέρους τομείς της βιομηχανίας, του εμπορίου και των υπηρεσιών, ο τελευταίος υπέστη τις μεγαλύτερες απώλειες.

Η Βιομηχανία ήταν ο μόνος κλάδος που εμφάνισε σχετική βελτίωση των αποτελεσμάτων του το 2011, με κύριο χαρακτηριστικό την επάνοδο στην κερδοφορία, έστω και με οριακά μόνο κέρδη, σε αντίθεση με τις ζημίες που είχαν καταγραφεί το 2010. Οι συνολικές πωλήσεις των 256 βιομηχανικών εταιρειών του δείγματος ήταν αυξημένες κατά 13,1%, όμως η θετική αυτή εξέλιξη αναχαιτίσθηκε από το γεγονός ότι οι μεταποιητικές επιχειρήσεις βρέθηκαν αντιμέτωπες με ακόμη εντονότερη αύξηση του κόστους πωλήσεων, με αποτέλεσμα την υποχώρηση των αντίστοιχων μικτών κερδών κατά 2,8%. Παρόλα αυτά, η σημαντική μείωση των λοιπών λειτουργικών εξόδων είχε σαν αποτέλεσμα τη διαμόρφωση θετικού λειτουργικού αποτελέσματος το 2011 (σε αντίθεση με το προηγούμενο έτος) και τελικά την εμφάνιση οριακά θετικού καθαρού αποτελέσματος, έναντι αντίστοιχων ζημιών κατά την προηγούμενη χρήση. Επίσης, ιδιαίτερα θετικό είναι το γεγονός της μεγάλης αύξησης σε επίπεδο κερδών EBITDA (32,4%).

Στον τομέα του Εμπορίου, τα αποτελέσματα των 266 εμπορικών εταιρειών του δείγματος, επιβεβαιώνουν πλήρως το κλίμα ύφεσης που επεκράτησε στην αγορά, καθώς οι πρώτες επιχειρήσεις που δημοσίευσαν ισολογισμό εντός του τρέχοντος έτους, εμφάνισαν σημαντική μείωση των πωλήσεων τους (-11,2%) και των μικτών κερδών (-9,9%) στην τελευταία χρήση. Η επιδείνωση των παραπάνω μεγεθών, σε συνδυασμό και με την αδυναμία δραστικής περικοπής των λοιπών λειτουργικών τους εξόδων (υποχώρησαν μόνο κατά 5,5%), οδήγησε σε συρρίκνωση της κερδοφορίας τους.

Τα κέρδη προ φόρου υπέστησαν πτώση (-23,8%) και διαμορφώθηκαν σε E9,2 εκ., ενώ ακόμη και σε επίπεδο κερδών EBITDA οι απώλειες του εμπορίου ήταν σημαντικές (-20,7%). Επισημαίνεται ότι στη διαμόρφωση της κερδοφορίας των εμπορικών επιχειρήσεων απόλυτα καθοριστική ήταν η συμμετοχή μίας συγκεκριμένης εταιρείας με εξαιρετικές επιδόσεις, χωρίς τη συμμετοχή της οποίας το τελικό καθαρό αποτέλεσμα του τομέα θα ήταν αρνητικό το 2011.

Όσον αφορά στον κλάδο των Υπηρεσιών (μη συμπεριλαμβανομένων τραπεζών-ασφαλειών) προκύπτει μεγάλη επιδείνωση σε αυτήν την κατηγορία. Ο συνολικός κύκλος εργασιών των 357 εταιρειών παροχής Υπηρεσιών κατέγραψε μείωση 9,8%, παράλληλα όμως δεν επετεύχθη ουσιαστική συγκράτηση του κόστους πωλήσεων, με συνέπεια το μικτό κέρδος να εμφανίσει εντυπωσιακή πτώση (-58,5%). Το τελικό καθαρό αποτέλεσμα ήταν αρνητικό και στις δύο χρήσεις, με τις ζημίες σχεδόν να διπλασιάζονται το 2011 φτάνοντας το ποσό των E141 εκ.

Τονίζεται ότι οι υψηλές ζημίες των επιχειρήσεων του τομέα αυτού ήταν καθοριστικές για τη διαμόρφωση αρνητικού αποτελέσματος στο σύνολο του δείγματος των 943 εταιρειών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ICAP, κ. Νικήτας Κωνσταντέλλος, δήλωσε συμπερασματικά:

«Η συνεχής μείωση της οικονομικής δραστηριότητας και η ύφεση που παραμένει για άλλη μία χρονιά, είχε άμεσο αντίκτυπο στις επιδόσεις των επιχειρήσεων της χώρας, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τα ετήσια αποτελέσματα των 943 εταιρειών που έκλεισαν ισολογισμό τον Ιούνιο 2011. Η επιδείνωση των αποτελεσμάτων είναι πλέον εμφανής στην πλειοψηφία των επιχειρήσεων, η δε κερδοφορία των συγκεκριμένων εταιρειών γύρισε σε ζημίες εξαιτίας της κρίσης που ταλανίζει την οικονομία της χώρας. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι έξη στις δέκα επιχειρήσεις εμφάνισαν επιδείνωση αποτελεσμάτων το 2011 σε σχέση με το 2010. Αισιόδοξο ωστόσο ήταν το γεγονός ότι ένα ισχυρό 40% των εταιρειών πέτυχε βελτίωση στο τελικό αποτέλεσμα παρόλη την έντονα αρνητική συγκυρία. Νομίζω ότι αυτές οι εταιρείες που καταφέρνουν να διακρίνονται ακόμα και μέσα στην κρίση αποδεικνύουν ότι με όραμα, πίστη και σκληρή δουλειά επιτυγχάνεται η υπέρβαση. Θα πρέπει δε να αναδεικνύονται και να αποτελούν το παράδειγμα προς μίμηση σε όλη την επιχειρηματική κοινότητα

H ICAP Group, με E63 εκατομμύρια έσοδα και 1.300 εργαζομένους- είναι ο μεγαλύτερος Όμιλος παροχής υπηρεσιών προς επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Διαθέτει γραφεία σε 5 ελληνικές πόλεις, και ισχυρή παρουσία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με ταχέως αναπτυσσόμενες θυγατρικές στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στη Σερβία και στην Κύπρο. Η ICAP Group μετά την εξαγορά της στις αρχές του 2007 από το SEEF Fund της Global Finance, της μεγαλύτερης εταιρείας ιδιωτικών κεφαλαίων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, εξελίσσεται ταχέως σε έναν πολυσχιδή οργανισμό, έχοντας υπερτριπλασιάσει τα μεγέθη της. Παρέχει δε ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών και προϊόντων που ομαδοποιούνται σε 4 μεγάλες κατηγορίες: Credit Risk Services, Marketing Solutions, Management Consulting και People Solutions.