ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο ΣτΕ κατά της επιτροπής εξώδικης επίλυσης φορολογικών διαφορών προσέφυγαν οι φοροτέχνες

Στο ΣτΕ κατά της επιτροπής εξώδικης επίλυσης φορολογικών διαφορών προσέφυγαν οι φοροτέχνες
INTIME

Η Πανελλήνια Ένωση Φοροτεχνικών Επιστημόνων προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) και στρέφεται κατά της σύστασης και λειτουργίας της επιτροπής εξώδικης επίλυσης φορολογικών διαφορών.

Συγκεκριμένα, η Πανελλήνια Ένωση Φοροτεχνικών Επιστημόνων στρέφεται κατά της υπ΄ αριθμ. 127519/6.11.2020 απόφασης του υπουργού Οικονομικών και κατά του άρθρου 16 του νόμου 4714/2020 που αφορά τις φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας κ.λπ.

Στην αίτησή της η Ένωση υποστηρίζει ότι η σύσταση της επίμαχης επιτροπής αντιβαίνει τις διατάξεις του Συντάγματος, καθώς ουσιαστικά αντικαθιστά το έργο της Δικαιοσύνης και επισημαίνει ότι η σύνθεση της επιτροπής στην οποία συμμετέχουν και δικαστές (και συνταξιούχοι), καθώς και μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (και συνταξιούχοι), είναι αντίθετη στο άρθρο 89 του Συντάγματος που απαγορεύει στους δικαστικούς λειτουργούς να ασκούν οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα.

Η εν λόγω υπουργική απόφαση καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας της επιτροπής εξώδικης επίλυσης φορολογικών διαφορών και ο φορολογούμενος που έχει εκκρεμείς ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Διοικητικών Δικαστηρίων διαφορές από πράξη επιβολής φόρου ή προστίμου λόγω παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας, μπορεί να υποβάλει αίτηση ενώπιον της εν λόγω επιτροπής με αίτημα την εξώδικη επίλυση της διαφοράς, με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που αναφέρονται στο άρθρο 16 του ν. 4714/2020.

Η πρόεδρος του ΣτΕ, Μαίρη Σαρπ εισήγαγε την αίτηση ακύρωσης της Πανελλήνιας Ένωσης Φοροτεχνικών Επιστημόνων προς συζήτηση στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.

Να σημειωθεί πως οι θεσμοί προσέγγισαν με επιφύλαξη τη σύσταση της εν λόγω επιτροπής και ζήτησαν από την κυβέρνηση να ολοκληρώσει το έργο της έως τον Ιούλιο του 2021 και να μην υπάρξει περαιτέρω παράταση στη λειτουργεία της.

Σύμφωνα με τους θεσμούς, «θα ήταν σημαντικό να μην παραταθεί η εντολή της νέας Επιτροπής, καθώς ενδέχεται να διακινδυνεύσει τη δημιουργία ενός παράλληλου συστήματος με την υφιστάμενη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, η οποία αποτελεί μέρος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».