ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπεκμισθώσεις ακινήτων και «κούρεμα» ενοικίων κρατούν σε «ομηρία» πολλούς ιδιοκτήτες

Υπεκμισθώσεις ακινήτων και «κούρεμα» ενοικίων κρατούν σε «ομηρία» πολλούς ιδιοκτήτες
INTIME

Tην παρέμβαση της Πολιτείας προκειμένου να λυθεί ένα σοβαρό πρόβλημα που έχει οδηγήσει σε οικονομική «ομηρία» πολλούς ιδιοκτήτες ακινήτων ζητούν οι φορείς.

Η υπόθεση σχετίζεται με τη συμπεριφορά πολλών υπεκμισθωτών ακινήτων οι οποίοι προχωρούν σε αυθαίρετες, μονομερείς και παράνομες μειώσεις μισθωμάτων πολλών μηνών σε βάρος των ιδιοκτητών των ακινήτων, παρά το ότι δεν τα χρησιμοποιούν οι ίδιοι, αλλά τα υπομισθώνουν σε τρίτους.

Το θέμα έχει τεθεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και στην ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, αλλά παραμένει ακόμη σε εκκρεμότητα.

Μάλιστα, δεν διευθετήθηκε ούτε με την απόφαση του υπουργείου Οικονομικών που καθορίζει τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις καταβολής του ποσού της αποζημίωσης των εκμισθωτών για τα μισθώματα Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2021.

Με την απόφαση αυτή ρυθμίζεται η καταβολή αποζημιώσεων εξ αιτίας του «κουρέματος» ενοικίων α) για τα φυσικά πρόσωπα - εκμισθωτές ποσού ίσου με το 80% του συνολικού μισθώματος εκάστου μήνα και β) για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες - εκμισθωτές, ποσού ίσου με το 60% του συνολικού μισθώματος εκάστου μήνα, στον τραπεζικό λογαριασμό τους που έχει γνωστοποιηθεί στη διαδικτυακή πύλη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Η απόφαση ορίζει ότι δικαιούχοι αποζημίωσης είναι και οι υπεκμισθωτές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που βάσει δικαιώματος υπεκμίσθωσης, έχουν συνάψει σύμβαση υπεκμίσθωσης και δεν εισπράττουν υπομίσθωμα για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 από τους αντισυμβαλλόμενους, υπομισθωτές.

Αυτή η κατηγορία υπεκμισθωτών είναι το «υγιές» κομμάτι και ορθώς η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών μερίμνησε για αυτούς. Το ζήτημα ωστόσο είναι τί γίνεται με τους υπεκμισθωτές που προχωρούν σε μονομερείς και παράνομες μειώσεις μισθωμάτων πολλών μηνών σε βάρος των ιδιοκτητών των ακινήτων, αν και οι ίδιοι εισπράττουν τα υπομισθώματα.

Να σημειωθεί πως αν και η υπομίσθωση είναι νέα και αυτοτελής μισθωτική σύμβαση, ωστόσο ο υπομισθωτής δεν υπεισέρχεται στην κύρια μίσθωση, έστω κι αν έχει συμφωνηθεί ότι θα ευθύνεται εξολοκλήρου με το μισθωτή για τις υποχρεώσεις του έναντι του εκμισθωτή.

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.