ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς θα επενδύσει το ΤΧΣ στην αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς

Πώς θα επενδύσει το ΤΧΣ στην αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς

Η πολυαναμενόμενη αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς είναι σημαντική, όχι μόνον διότι θα σηματοδοτήσει μια αλλαγή σελίδας στην τράπεζα, αλλά διότι θα επανακαθορίσει τον μετοχικό ρόλο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Σήμερα δεν επιτρέπεται στο ΤΧΣ να μετέχει σε αύξηση κεφαλαίου ενός πιστωτικού ιδρύματος, στο οποίο είναι ήδη μέτοχος, παρά μόνον εάν η αύξηση αυτή είναι επιβεβλημένη για εποπτικούς λόγους. Το γεγονός αυτό στερεί την δυνατότητα από το ΤΧΣ να ανταποκριθεί ενεργά, λειτουργώντας, όπως κάθε ιδιώτης μέτοχος, προς την κατεύθυνση προάσπισης της επένδυσής του.

Με νομοθετική πρωτοβουλία που θα ψηφισθεί έως το τέλος της εβδομάδος από τη Βουλή αυτό θα αλλάξει και πλέον θα καταστεί εφικτή – υπό όρους- η συμμετοχή του ΤΧΣ σε μη εποπτικά επιβεβλημένες μελλοντικές αυξήσεις κεφαλαίου. Ποιοι αυτοί οι όροι;

Ειδικότερα, για τη συμμετοχή του ΤΧΣ σε ανάλογες αυξήσεις κεφαλαίου θα απαιτείται:

  • Απόφαση του Γενικού Συμβουλίου του ΤΧΣ, η οποία λαμβάνεται μετά από έκθεση δύο ανεξάρτητων χρηματοοικονομικών συμβούλων, οι οποίοι επιβεβαιώνουν ότι η συμμετοχή στην αύξηση συμβάλλει στην προστασία ή ακόμα και στη βελτίωση της αξίας της υφιστάμενης συμμετοχής του ΤΧΣ.
  • Η συμμετοχή να γίνεται με όρους σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον ισότιμους με ό,τι ισχύει για τους λοιπούς μετόχους, δηλαδή σε τιμή όχι υψηλότερη και υπό όρους όχι επαχθέστερους από ό,τι ισχύει για τους λοιπούς μετόχους.
  • Η χρηματοδότηση της συμμετοχής στην αύξηση να γίνεται από διαθέσιμα του Ταμείου, ή από επανεπένδυση ποσών που προέκυψαν από προηγούμενη διάθεση στοιχείων ενεργητικού.

Μετά από τις νομοθετικές αλλαγές το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα είναι πανέτοιμο να μετάσχει στην αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς, που θα διεξαχθεί περίπου σε έναν μήνα από σήμερα. Και αυτό θα το κάνει με τα χρήματα που έχει ήδη στο ταμείο του.

Σύμφωνα με το Νόμο 4549/2018, το ΤΧΣ οφείλει να καταθέτει σε λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος τυχόν κεφάλαια που δεν είναι αναγκαία για την κάλυψη των τρεχουσών ταμειακών αναγκών. Τα διαθέσιμα του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης τοποθετούνται σε repos, reverse repos, κ.α., με αντισυμβαλλόμενο το Ελληνικό Δημόσιο. Έτσι, τα διαθέσιμα στο λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα και ανά πάσα στιγμή.

Σήμερα αυτά τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονται σε 1,36 δισ. ευρώ και είναι υπερ- αρκετά για να καλύψουν το σύνολο της συμμέτοχής του ΤΧΣ στην αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς, εάν αυτό απαιτηθεί. Δεδομένου, ότι το ΤΧΣ έχει το 61,34% των μετοχών της Πειραιώς και δεδομένου ότι η τράπεζα θα προχωρήσει σε ΑΜΚ 1 δισ. ευρώ, αυτό θα συνεπαγόταν πως το Ταμείο θα έπρεπε να καλύψει έως 610 εκατ. ευρώ στην αύξηση, χρήματα που διαθέτει.

Ωστόσο, αυτό θα είναι κάτι που θα κριθεί από την έκθεση των συμβούλων του ΤΧΣ. Ενδεικτικά, μπορεί οι σύμβουλοι να προκρίνουν μερική συμμετοχή του ΤΧΣ στην αύξηση και πώληση δικαιωμάτων προαίρεσης, κ.α. Το θετικό είναι πως το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί κάτω από όλες τις συνθήκες.

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.