ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΗ: Προχωρεί η εισφορά του δικτύου διανομής στο ΔΕΔΔΗΕ, ολοκληρώθηκε η τιτλοποίηση απαιτήσεων

ΔΕΗ: Προχωρεί η εισφορά του δικτύου διανομής στο ΔΕΔΔΗΕ, ολοκληρώθηκε η τιτλοποίηση απαιτήσεων
INTIME

Δυο σημαντικά  θέματα στα οποία είχε δώσει βάρος ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης έχουν ολοκληρωθεί και πάρει το δρόμο τους. Το πρώτο αφορά στην απόσχιση του Κλάδου Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ  και την εισφορά του στο Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ). Το δεύτερο αφορά στην τιτλοποίηση ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων άνω των 90 ημερών.

Για το θέμα της τιτλοποίησης ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων άνω των 90 ημερών που τρέχει ήδη από τον Απρίλιο η ΔΕΗ ανακοίνωσε πως χθες προχώρησε στο κλείσιμο της συναλλαγής τιτλοποίησης ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων άνω των 90 ημερών με το ονομαστικό ποσό της έκδοσης να ανέρχεται σε 325 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, η εν λόγω χρηματοδότηση με επενδυτές την Carval Investors, την Deutsche Bank AG και υπό διαχείριση κεφάλαια της PIMCO και εκδότη την PPC Zeus DAC, είναι χωρίς αναγωγή στη ΔΕΗ.

Παράλληλα, για την απόσχιση του Κλάδου Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ η επιχείρηση ηλεκτρισμού ανακοίνωσε πως η εισφορά του κλάδου στο Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας προχωρεί και πως ήδη εγκρίθηκε από το ΔΣ της εταιρείας το σχέδιο σύμβασης διάσπασης συμπεριλαμβανομένης της από 31.3.2021 λογιστικής κατάστασης μετασχηματισμού και της έκθεσης αποτίμησης της εύλογης αξίας του κλάδου δικτύου διανομής και η έκθεση διοικητικού συμβουλίου προς τη γενική συνέλευση των μετόχων.