ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank

Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank

Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε το εγχείρημα αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank κατά 800 εκατ. ευρώ. 

Από την τριήμερη συνδυασμένη προσφορά σε Ελλάδα και εξωτερικό που ολοκληρώθηκε χθες, υφιστάμενοι και νέοι μέτοχοι υπερκάλυψαν σχεδόν δυο φορές το ποσό που ζητούσε η τράπεζα, σηματοδοτώντας την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας τόσο στις προοπτικές κερδοφορίας του συστημικού ομίλου, όσο και στην αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας.

Μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός ότι η τιμή διάθεσης των νέων τίτλων που προέκυψε από το διεθνές βιβλίο προσφορών διαμορφώθηκε στο 1 ευρώ, με οριακό discount σε σχέση με τις τρέχουσες αποτιμήσεις.

Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, το γεγονός αυτό καταδεικνύει το πολύ υψηλό ενδιαφέρον των υφιστάμενων, αλλά και νέων μετόχων, αλλά και την ορθότητα της στρατηγικής άμεσης κεφαλαιακής ενίσχυσης, που επέλεξε ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης.

Ο ίδιος θεωρεί ότι η πρώτη αναπτυξιακή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στο εγχώριο σύστημα μετά το ξέσπασμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης του 2008, θα δώσει τη δυνατότητα στην τράπεζα να αποτελέσει τον κορυφαίο εταίρο από τον κλάδο στην πορεία μετασχηματισμού της χώρας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) μείωσε το ποσοστό του από το 11% στο 9%, δίνοντας χώρο σε νέους επενδυτές για είσοδο στην τράπεζα, ενώ πλήρως συμμετείχε στην αύξηση ο μεγαλοεπενδυτής Τζον Πόλσον, διατηρώντας το 5,6% των τίτλων που κατείχε κόντρα στην αρχική δημόσια εναντίωσή του για τη νέα έκδοση.

Η τράπεζα ανακοίνωσε σήμερα τα εξής για τον καθορισμό της τελικής τιμής διάθεσης των νέων μετοχών:

«Σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 17, παρ. 2 και 21, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ)
2017/1129 και σε συνέχεια των από 24 Ιουνίου 2021 και 25 Ιουνίου 2021
ανακοινώσεών της σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της μέχρι και του
ποσού των €0,8 δισεκατομμυρίων, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των
υφιστάμενων μετόχων της και την έκδοση νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα
ψήφου, άυλων μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης (οι “Νέες Μετοχές”), η
Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία ανακοινώνει ότι:

Κατόπιν της από 15.06.2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων της, σε συνδυασμό με τις από 24.6.2021 και 30.6.2021 αποφάσεις του
Διοικητικού της Συμβουλίου,

(α) η τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών ορίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο
της Εταιρείας σε €1,00 ανά Νέα Μετοχή με βάση τα αποτελέσματα της διαδικασίας
βιβλίου προσφορών που διενεργήθηκε από 28.6.2021 έως 30.6.2021 και κατόπιν
διαβούλευσης με τους Γενικούς Συντονιστές και Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών
(Goldman Sachs Europe SE και J.P. Morgan AG) και

(β) αναλήφθηκε το σύνολο (0,8 δισ.) των Νέων Μετοχών μέσω δημόσιας προσφοράς
στην Ελλάδα και ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία βιβλίου προσφορών εκτός
Ελλάδος, κατά τα διαλαμβανόμενα στις ανωτέρω ανακοινώσεις της».