ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε πληρώνεται επιπλέον φόρος κληρονομιάς για μερίσματα

Πότε πληρώνεται επιπλέον φόρος κληρονομιάς για μερίσματα
Πότε πληρώνεται επιπλέον φόρος κληρονομιάς για μερίσματα
ΑΠΕ - ΜΠΕ

Σε φόρο κληρονομιάς υπόκειται τυχόν απαίτηση θανόντος για την καταβολή μερισμάτων από κέρδη εταιρείας της οποίας ήταν μέτοχος προγενέστερα του θανάτου του.

Πρόσφατα η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών κλήθηκε να κρίνει προσφυγή φορολογούμενων σύμφωνα με την οποία από την στιγμή που κατά την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης οι μετοχές είχαν ήδη περιέλθει στους κληρονόμους και οι οποίες είχαν συνυπολογιστεί για την καταβολή του φόρου κληρονομιάς, τότε δεν οφείλεται επιπλέον φόρος κληρονομιάς για τα διανεμηθέντα κέρδη.

Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών απέρριψε την προσφυγή των φορολογουμένων βασιζόμενη σε ατομική απάντηση που είχε εκδώσει η Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου σύμφωνα με την οποία εάν ο θανών έχει απαίτηση κατά της εταιρείας για την καταβολή μερίσματος από κέρδη που αφορούν χρονικό διάστημα προγενέστερο του θανάτου, αυτό αποτελεί απαίτηση του αποβιώσαντος και κατ’ επέκταση μέρος της κληρονομιάς περιουσίας και πρέπει να συνυπολογισθεί σε αυτήν.

Διευκρινίσθηκε δε από την φορολογική αρχή ότι μόνο το μέρισμα που προέρχεται από κέρδη της εταιρείας μεταγενέστερα του θανάτου του μετόχου και αποδίδεται στους κληρονόμους δεν αποτελεί πλέον αντικείμενο του φόρου κληρονομιάς.