ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καταργείται η δημοσίευση ισολογισμών στις εφημερίδες

Καταργείται η δημοσίευση ισολογισμών στις εφημερίδες

Την κατάργηση της υποχρεωτικής δημοσίευσης των ισολογισμών των εταιρειών στις εφημερίδες προβλέπει διάταξη του υπουργείου Ανάπτυξης, στο νομοσχέδιο για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Με βάση το νομοσχέδιο, η δημοσίευση των ισολογισμών στις εφημερίδες θα γίνεται όταν η υπόχρεη εταιρεία δεν διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει την έχει κοινοποιήσει στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), οπότε η δημοσίευση θα γίνεται πέραν της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα.

Τι ρυθμίζει το νομοσχέδιο

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης καθιερώνει έναν νέο εταιρικό τύπο, την ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία, που θα έχει εμπορικό σκοπό και ελάχιστο κεφάλαιο 1 ευρώ. Οι διαδικασίες σύστασης θα είναι ευέλικτες, ενώ η εταιρεία θα μπορεί να συσταθεί και ως μονοπρόσωπη.

Επίσης, στο νομοθέτημα μειώνονται τα ποσοτικά όρια των προϋποθέσεων για στρατηγικές επενδύσεις και επιδιώκεται η αντικειμενικοποίησή τους, ενώ προστίθενται ευνοϊκότερες διατάξεις για τις βιομηχανικές επενδύσεις.

Οι στρατηγικές επενδύσεις

Με βάση το νομοσχέδιο τα όρια του συνολικού κόστους των επενδύσεων που ορίζονται ως στρατηγικές μειώνονται στα 100.000.000 ευρώ, έναντι 200.000.000 ευρώ ή σε 40 εκατ. ευρώ με την παράλληλη δημιουργία τουλάχιστον 120 θέσεων εργασίας. Επίσης, στρατηγική θα θεωρείται η επένδυση που δημιουργεί πάνω από 150 νέες θέσεις εργασίας.

Επίσης, το νομοσχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων την τροποποίηση της σύμβασης της ΟΛΠ Α.Ε. με την κινεζική Cosco, ρυθμίσεις για την εγκατάσταση ελεύθερων ζωνών και αποθηκών, διατάξεις για την προώθηση του εξαγωγικού εμπορίου και η δημιουργία εθνικού «σηματος ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών».

Πλήρης άρση του καμποτάζ

Επίσης, το νομοσχέδιο προβλέπει την πλήρη άρση του καμποτάζ στην κρουαζιέρα και καταργεί τους περιορισμούς του προηγούμενου καθεστώτος καθώς και αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο για τις συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας στις θαλάσσιες ενδομεταφορές.

Ροή Ειδήσεων