ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eurobank: Το ομόλογο έφερε φρέσκα κεφάλαια 500 εκατ. ευρώ

Με επιτυχία άντλησε χθες η Eurobank 500 εκατ. ευρώ μέσω έκδοσης υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ομολόγων
Με επιτυχία άντλησε χθες η Eurobank 500 εκατ. ευρώ μέσω έκδοσης υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ομολόγων
INTIME

Με επιτυχία άντλησε χθες η Eurobank 500 εκατ. ευρώ μέσω έκδοσης υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ομολόγων, η οποία υπερκαλύφθηκε κατά 1,7 φορές, με τις προσφορές των επενδυτών να ξεπερνούν τα 800 εκατ. ευρώ. Με τον τρόπο αυτόν έκλεισε το εφετινό πρόγραμμα άντλησης κεφαλαίων με εναλλακτικά εργαλεία από την τράπεζα, η οποία συγκέντρωσε συνολικά 1 δισ. ευρώ.

Στόχος της Eurobank, όπως και των άλλων συστημικών ομίλων, είναι μέχρι και το 2025 ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (CAD), βάσει των νέων κανόνων MREL (ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων), να φτάσει το 26% περίπου.

Το κουπόνι των νέων τίτλων διαμορφώθηκε στο 2,25% και η απόδοση στο 2,375% έναντι 2,50% όταν άνοιξε το βιβλίο προσφορών. Οπως επισημαίνουν τραπεζικές πηγές, το τελικό κόστος είναι ικανοποιητικό, δεδομένης της μεγάλης προσφοράς νέων ομολογιακών τίτλων αυτή την περίοδο από εισηγμένες. Οι νέοι τίτλοι έχουν διάρκεια 6,5 ετών με δικαίωμα ανάκλησης από την τράπεζα πριν από τα 5,5 έτη (6,5ΝC5,5).

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη μορφή ομολόγου (senior preferred) είναι η πιο ασφαλής, καθώς σε περίπτωση bail-in οι τίτλοι αυτοί είναι οι τελευταίοι που μετατρέπονται σε μετοχές.

Η άντληση κεφαλαίων με διάθεση ομολόγων αποτελεί μια υποχρέωση που αφορά όλον τον τραπεζικό κλάδο. Σύμφωνα με το MREL, κάθε συστημική τράπεζα οφείλει να διατηρεί υψηλό απόθεμα συνολικών κεφαλαίων, με διαφοροποίηση επί των μέσων που χρησιμοποιεί για τον σκοπό αυτόν.

Στο πλαίσιο αυτό, εκτιμάται ότι μέσα στην επόμενη πενταετία οι τέσσερις συστημικοί όμιλοι θα κληθούν να συγκεντρώσουν από τις αγορές κεφάλαια περί τα 15 δισ. ευρώ, για την ικανοποίηση των αυστηρότερων εποπτικών απαιτήσεων. Αν το εγχείρημα στεφθεί με επιτυχία, θα κάνουν το πιο αποφασιστικό βήμα για την ένταξή τους στην υπό δημιουργία ευρωπαϊκή τραπεζική ένωση.