ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μειώνει τον ρυθμό αγοράς ομολόγων μέσω του PEPP η ΕΚΤ

Μειώνει τον ρυθμό αγοράς ομολόγων μέσω του PEPP η ΕΚΤ
AP

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αποφάσισε σήμερα ότι με βάση την κοινή αξιολόγηση των χρηματοοικονομικών συνθηκών και των προοπτικών του πληθωρισμού, οι ευνοϊκές χρηματοοικονομικές συνθήκες μπορούν να διατηρηθούν με ένα μετρίως χαμηλότερο ρυθμό καθαρών αγορών ομολόγων στη βάση του προγράμματος κατά της πανδημίας (PEPP) σε σύγκριση με τα δύο προηγούμενα τρίμηνα.

Στην ανακοίνωσή της ΕΚΤ επισημαίνεται ότι οι διευκολυντικές χρηματοοικονομικές συνθήκες μπορούν να διατηρηθούν με μέτρια χαμηλότερο ρυθμό αγορών από το συγκεκριμένο πρόγραμμα έναντι των δυο προηγούμενων τριμήνων.

Κατά την ΕΚΤ θα συνεχιστούν οι καθαρές αγορές του PEPP που έχει ένα συνολικό εύρος 1,85 δισ. ευρώ μέχρι τουλάχιστον τα τέλη Μαρτίου 2022, και σε κάθε περίπτωση μέχρι να κρίνει ότι η κρίση της πανδημίας τελείωσε. Ωστόσο «κρίνοντας από τις εκτιμήσεις για τις χρηματοπιστωτικές συνθήκες και το outlook του πληθωρισμού το Συμβούλιο κρίνει ότι οι ευνοϊκές χρηματοοικονομικές συνθήκες μπορούν να διατηρηθούν με ένα μέτρια χαμηλότερο ρυθμό καθαρών αγορών από το PEPP απ' ότι τα προηγούμενα δυο τρίμηνα».

Από την άλλη πλευρά, οι αγορές ομολόγων μέσω του προγράμματος APP θα συνεχιστούν με μηνιαίο ρυθμό 20 δισ. ευρώ. Θα συνεχιστούν, όπως αναφέρεται, για όσο είναι απαραίτητο και θα σταματήσουν λίγο πριν αρχίσουν οι αυξήσεις επιτοκίων. Παράλληλα, η ΕΚΤ σκοπεύει να συνεχίσει να επανεπενδύει πλήρως τα κεφάλαια από τις ωριμάνσεις τίτλων που αποκτήθηκαν μέσω του APP για εκτεταμένη περίοδο αφότου αρχίσει η αύξηση των επιτοκίων.

Όπως αναφέρει η ΕΚΤ, το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης καθώς και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα παραμείνουν αμετάβλητα σε 0,00%, 0,25% και -0,50% αντιστοίχως.

Να σημειωθεί πως το πρόγραμμα PEPP έχει δώσει στην Ελλάδα τα εξαιρετικά τρέχοντα χαμηλά επιτόκια με τα οποία δανείζεται τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Από το ξεκίνημα του έκτακτου προγράμματος αγοράς ομολόγων η Ελλάδα συμμετείχε σε αυτό κατ’ εξαίρεση, καθώς η ελληνική οικονομία δεν κατέχει την επενδυτική βαθμίδα από τους οίκους αξιολόγησης και δεν φαίνεται επιστροφή σε αυτή πριν από το 2023.

Με βάση τα τελευταία στοιχεία, τα ελληνικά ομόλογα που διαπραγματεύονται ελεύθερα στις αγορές υπολογίζονται στα 80 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 36% εκτιμάται πως βρίσκεται στο χαρτοφυλάκιο της ΕΚΤ.