ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναβαθμίζεται η Μονάδα Ωρίμανσης Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ

Αναβαθμίζεται η Μονάδα Ωρίμανσης Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ
Αναβαθμίζεται η Μονάδα Ωρίμανσης Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ

Τροπολογία που προβλέπει τη δημιουργία Μονάδας Ωρίμανσης Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας στο ΤΑΙΠΕΔ κατατέθηκε στο, υπό συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου, σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης: «Ταχεία πολιτική δίκη, προσαρμογή των διατάξεων της πολιτικής δικονομίας για την ψηφιοποίηση της πολιτικής δικαιοσύνης, άλλες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και λοιπές διατάξεις του υπουργείου Δικαιοσύνης».

Με τις διατάξεις αυτές το Ταμείο θα μπορεί πλέον, πέραν της ανάληψης της ωρίμανσης έργων Στρατηγικής Σημασίας, να αναλαμβάνει, για λόγους επιτάχυνσης, τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας και παρακολούθησης της εκτέλεσης των έργων αυτών.

Η συγκεκριμένη Μονάδα, η οποία θα λειτουργεί ως διακριτή οργανική και λογιστική μονάδα στο ΤΑΙΠΕΔ, καθότι δεν θα εμπλέκεται με το χαρτοφυλάκιο των προς αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων, υποστηρίζει ήδη τεχνικά τα υπουργεία, προκειμένου να εντάξουν στα έργα Στρατηγικής Σημασίας δεκάδες δράσεις που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΕΣΠΑ και το ΠΔΕ.

Με τις παρούσες διατάξεις, συμπληρώνονται, προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, οι αρμοδιότητες της Μονάδας Ωρίμανσης Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, δίνοντας της τη δυνατότητα εμπλοκής στην ανάθεση και επίβλεψη έργων στρατηγικής σημασίας. Να σημειωθεί ότι για το χαρτοφυλάκιο των αποκρατικοποιήσεων το ΤΑΙΠΕΔ έχει ήδη αυτή την αρμοδιότητα.

Ειδικότερα, με την εν λόγω τροπολογία το ΤΑΙΠΕΔ μπορεί να ορίζεται πλέον ως Φορέας ωρίμανσης, διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας και παρακολούθησης της εκτέλεσης αυτών των Συμβάσεων:

α) με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, για έργα που εντάσσονται στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, ύστερα από σχετικό αίτημα του δικαιούχου του Προγράμματος.

β) από τους δικαιούχους του Προγράμματος, για συμβάσεις αρμοδιότητάς τους, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης που το Ταμείο δεν έχει οριστεί ως φορέας ωρίμανσης από την Κυβερνητική Επιτροπή. Σε αυτή την περίπτωση, για την ανάθεση απαιτείται και απόφαση περί αποδοχής του αιτήματος ανάθεσης του δικαιούχου του Προγράμματος, από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ.

Ρoή Ειδήσεων