ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποια νοικοκυριά θα λάβουν διπλή επιταγή ακρίβειας

Ποια νοικοκυριά θα λάβουν διπλή επιταγή ακρίβειας

Επιταγή ακρίβειας: Ποια τα ποσά και οι δικαιούχοι της έκτακτης εισοδηματικής ενίσχυσης 

Ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια οι δικαιούχοι της επιταγής ακρίβειας που πρόκειται να δοθεί τον Δεκέμβριο και λίγο πριν τις γιορτές, χωρίς την υποχρέωση υποβολής αίτησης από τους δικαιούχους.

Το αρχικό ποσό είναι 250 ευρώ, όμως κάποιοι θα πάρουν 420 ή ακόμα και 500 ευρώ, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ποιοι θα λάβουν διπλή επιταγή ακρίβειας

Στην περίπτωση συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης που και οι δύο είναι δικαιούχοι της ενίσχυσης, θα δοθεί διπλή επιταγή ακρίβειας στο νοικοκυριό, αφού και οι δύο θα λάβουν από 250 ευρώ.Τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται είναι τα εξής:

  • Το ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα για το φορολογικό έτος 2022 δεν υπερβαίνει τις 9.600 ευρώ (από 7.200 προηγουμένως)
  • Το ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημά τους (το άθροισμα των φορολογητέων εισοδημάτων του υπόχρεου και του/της συζύγου/ μέρους συμφώνου συμβίωσης) δεν υπερβαίνει τις 16.800 ευρώ (από 14.400 προηγουμένως).
  • Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού που προκύπτει από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ έτους 2022 (φορολογικού έτους 2021), δεν υπερβαίνει το ποσό των 300.000 ευρώ (από 200.000 προηγουμένως)
  • Είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και έχουν υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2021.

Για τον Δεκέμβριο, η μηνιαία εισοδηματική ενίσχυση των ωφελούμενων του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος εφόσον έχουν κατά την 30η.11.2022, εγκριτική απόφαση χορήγησης, προσαυξάνεται στο διπλάσιο.

Η προσαύξηση δεν καταβάλλεται στις περιπτώσεις που η ισχύς της οικείας εγκριτικής απόφασης έχει ανασταλεί, αποδίδεται δε, στους δικαιούχους μετά την τυχόν άρση της ανωτέρω αναστολής. Η καταβολή της προσαύξησης προηγείται της τακτικής καταβολής της μηνιαίας εισοδηματικής ενίσχυσης και πραγματοποιείται μέχρι την 31.12.2022.

Προβλέπεται, επίσης, η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση για τον Δεκέμβριο των οικογενειών που λαμβάνουν επίδομα παιδιού Α21, η οποία αντιστοιχεί σε μιάμιση επιπλέον μηνιαία δόση επιδόματος παιδιού.

Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται σε 105 ή 63 ή 42 ευρώ για κάθε παιδί για το πρώτο και το δεύτερο παιδί, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος, και σε 210 ή 126 ή 84 από το τρίτο και για κάθε επόμενο παιδί.

Η έκτακτη δόση καταβάλλεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου στους δικαιούχους του επιδόματος κατά το πέμπτο δίμηνο του 2022.Αντίστοιχη έκτακτη δόση καταβάλλεται στους λοιπούς νέους δικαιούχους του επιδόματος του 2022, μετά την έγκριση της αίτησής τους.

Υπάρχουν κάποιοι από αυτήν την κατηγορία που θα πάρουν μέχρι και 420 ευρώ έξτρα ενίσχυση. Σύμφωνα με τα όσα ισχύουν, το ανώτατο ποσό του έκτακτου επιδόματος θα πάρουν οι μονογονεϊκές οικογένειες που έχουν τρία παιδιά και δηλώνουν ετήσιο εισόδημα 12.000 ευρώ.

Επειδή άλλοι δικαιούχοι είναι στον ΕΦΚΑ, και άλλοι στον ΟΠΕΚΑ, θα γίνει ξεχωριστή πληρωμή σε δύο διαφορετικές ημερομηνίες. Η μία θα γίνει πριν τις 25 Δεκεμβρίου και η άλλη μετά, στο «παρά πέντε» της αλλαγής του χρόνου.

Διαβάστε επίσης:

Επίδομα παιδιού A21: Τι ισχύει για την επιταγή ακρίβειας

Επιταγή ακρίβειας: Νέοι δικαιούχοι και αλλαγές για τα ποσά

Επιταγή ακρίβειας: Πότε θα καταβληθούν τα 250 ευρώ