ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μείωση ποινών για όσους εκδίδουν και αποδέχονται εικονικά τιμολόγια

Μείωση ποινών για όσους εκδίδουν και αποδέχονται εικονικά τιμολόγια
NEWSBOMB

Σημαντική μείωση ποινών για όσους εκδίδουν και αποδέχονται πλαστά και εικονικά φορολογικά στοιχεία προβλέπει ο νέος Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας που κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με τις προωθούμενες προς ψήφιση διατάξεις όποιος εκδίδει πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία, καθώς και όποιος αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία ή νοθεύει τέτοια στοιχεία, ανεξάρτητα από το αν διαφεύγει ή μη την πληρωμή φόρου, τιμωρείται με ποινή που κυμαίνεται από φυλάκιση τριών μηνών έως και κάθειρξη έξι ετών.

Αυτό είναι μια σημαντική αλλαγή σε σχέση με όσα ισχύουν σήμερα στη βάση του νόμου 4335/2015. Με τον εν λόγω νόμο επήλθαν ριζικές αλλαγές στο έγκλημα της έκδοσης και αποδοχής εικονικών και πλαστών τιμολογίων και τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του Νόμου 4174/2013 σχετικά με το έγκλημα της έκδοσης και αποδοχής εικονικών και πλαστών τιμολογίων.

Σύμφωνα με τις υφιστάμενες διαταράξεις όποιος εκδίδει πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία, καθώς και όποιος αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία ή νοθεύει τέτοια στοιχεία, ανεξάρτητα από το αν διαφεύγει ή μη την πληρωμή φόρου, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών.

Ειδικά όποιος εκδίδει ή αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτη συναλλαγή στο σύνολό της ή για μέρος αυτής, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους, εφόσον η συνολική αξία των εικονικών φορολογικών στοιχείων υπερβαίνει το ποσό των 75.000 ευρώ και με κάθειρξη έως 10 έτη εφόσον το ως άνω ποσό υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ.

Η ανώτατη αυτή ποινή μειώνεται σημαντικά με τον νέο Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ο οποίος προβλέπει τα εξής:

«Όποιος εκδίδει πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία, καθώς και όποιος αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία ή νοθεύει τέτοια στοιχεία, ανεξάρτητα από το αν διαφεύγει ή μη την πληρωμή φόρου, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών ή χρηματική ποινή σύμφωνα με το άρθρο 57 του Π.Κ., εκτός και αν τα φορολογικά στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν για τη διάπραξη ή την υποστήριξη κάποιας από τις πράξεις των παρ. 1 έως και 4, οπότε ο δράστης τιμωρείται μόνο για την τελευταία ως αυτουργός ή συμμέτοχος. Ειδικά, όποιος εκδίδει ή αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτη συναλλαγή στο σύνολό της ή για μέρος αυτής, τιμωρείται: α) με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους ή χρηματική ποινή σύμφωνα με το άρθρο 57 του Π.Κ., εφόσον η συνολική αξία των εικονικών φορολογικών στοιχείων υπερβαίνει το ποσό των εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) ευρώ και β) με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους ή κάθειρξη έως έξι (6) έτη, εφόσον το ως άνω ποσό υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ».