ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα παράταση μειωμένου ΦΠΑ για προϊόντα και υπηρεσίες

Νέα παράταση μειωμένου ΦΠΑ για προϊόντα και υπηρεσίες
INTIME

Έως το τέλος Ιουνίου 2023 επεκτείνεται ο μειωμένος ΦΠΑ σε αγαθά και υπηρεσίες της εστίασης,  αλλά και σε είδη που σχετίζονται με την υγειονομική κρίση.

Στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών «Επείγουσες φορολογικές ρυθμίσεις – Τροποποίηση του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας – Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και του Δικτύου Κρατικών Ενισχύσεων – Λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση αναφέρεται πως παρατείνεται έως και τις 30 Ιουνίου 2023, η υπαγωγή σε μειωμένο ή υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, της τάξεως του 13% και 6% αντίστοιχα, ορισμένων αγαθών και υπηρεσιών και συγκεκριμένα ως προς :

Του υπερμειωμένου συντελεστή ΦΠΑ, 6% για τα φίλτρα και τις γραμμές αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης.

Του υπερμειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 6%, για τα μέσα ατομικής υγιεινής και προστασίας (μάσκες προστασίας και γάντια για την ιατρική, σαπούνι και άλλα παρασκευάσματα για την ατομική υγιεινή, αντισηπτικά διαλύματα, μαντηλάκια και άλλα παρασκευάσματα.

Του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 13% για τα μη αλκοολούχα ποτά και τα αεριούχα νερά.

Του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 13% στην εισαγωγή αντικειμένων τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων και την παράδοση αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας.

Του υπερμειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 6% για τους απινιδωτές.

Του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 13%, για τις υπηρεσίες μεταφοράς προσώπων και των αποσκευών.

Του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 13%, για τις υπηρεσίες εστίασης.

Του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 13% στα εισιτήρια κινηματογράφων.

Του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 13% στα εισιτήρια για ζωολογικούς κήπους.

Του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 13% για τις υπηρεσίες που παρέχονται από γυμναστήρια και σχολές εκμάθησης χορού, εφόσον οι υπηρεσίες από τις σχολές αυτές δεν απαλλάσσοντα.