Επικουρική ασφάλιση: Ποιους αφορά η μεταγραφή από τον ΕΦΚΑ στο ΤΕΚΑ

Τη δυνατότητα να περάσουν από τον ΕΦΚΑ στο ΤΕΚΑ, το νέο ταμείο κεφαλαιοποιητικής επικουρικής ασφάλισης που έκλεισε τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του, έχουν εντός του 2023 όλοι οι ήδη εργαζόμενοι που είναι κάτω των 35 ετών, καθώς και αυτοί που δεν είχαν έως σήμερα επικουρικό ταμείο.

Επικουρική ασφάλιση: Ποιους αφορά η μεταγραφή από τον ΕΦΚΑ στο ΤΕΚΑ
INTIME
4'

Πρόκειται στην ουσία για ήδη ασφαλισμένους στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ, που έχουν γεννηθεί από 01.01.1987 και μετά, για τους οποίους ήδη η σχετική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων αλλαγής ασφαλιστικού φορέα είναι ανοικτή, αλλά και αυτοαπασχολούμενους υγειονομικούς, ασκούντες επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του π. ΟΓΑ, καθώς και πρόσωπα που εξαιρούνται από την υποχρεωτική υπαγωγή σε επικουρική ασφάλιση, εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους, για τους οποίους όμως η πλατφόρμα θα ανοίξει τον Μάρτιο.

Αναλυτικά, με αίτησή τους στη διεύθυνση be.teka.gov.gr, χιλιάδες 35άρηδες που εργάζονταν και πριν από τον Ιανουάριο του 2022 μπορούν οποτεδήποτε το επιθυμούν, εντός του 2023, να ενταχθούν στο κεφαλαιοποιητικό σύστημα υπαγόμενοι πλέον στο ΤΕΚΑ. Από τον Μάρτιο του 2023 στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΤΕΚΑ θα παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής στην επικουρική ασφάλιση του ΤΕΚΑ και σε ασφαλισμένους που απασχολούνται σε κλάδους όπου μέχρι σήμερα δεν υπήρχε υποχρέωση υπαγωγής στην επικουρική ασφάλιση (π.χ. ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, αυτοαπασχολούμενοι υγειονομικοί, κ.λπ.). Το δικαίωμα ένταξης στο ΤΕΚΑ σε αυτή την περίπτωση διατηρείται μέχρι τη συμπλήρωση του 35ου έτους της ηλικίας.

Πρακτικά, η διαδικασία αλλαγής φορέα επικουρικής ασφάλισης είναι εύκολη. Οι μισθωτοί τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα πρέπει να γνωρίζουν τον Αριθμό Μητρώου Εργοδότη (ΑΜΕ), ο οποίος είναι διαθέσιμος από τις οικονομικές υπηρεσίες του φορέα απασχόλησής τους. Επιπλέον πρέπει να μεριμνήσουν για την ενημέρωση του εργοδότη σχετικά με την αλλαγή φορέα επικουρικής ασφάλισης. Αντίστοιχα, οι μη μισθωτοί πρέπει να γνωρίζουν τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητάς (ΚΑΔ) τους, όπως έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ. Σε περίπτωση άσκησης παράλληλης δραστηριότητας, αρκεί η δήλωση της μισθωτής δραστηριότητας και ο ΑΜΕ.

Η αλλαγή φορέα και η υπαγωγή στο ΤΕΚΑ, ενεργοποιείται από την πρώτη του μεθεπόμενου μήνα από τον μήνα υποβολής της αίτησης. Δηλαδή, π.χ. αν κάποιος υποβάλει αίτηση αλλαγής στις 04.01, η έναρξη ασφάλισής του στο ΤΕΚΑ ξεκινάει 01.03.

Το ύψος των εισφορών για το νέο επικουρικό σύστημα ασφάλισης παραμένει στο 6% των μεικτών αποδοχών των εργαζομένων (3% για τον εργοδότη και 3% για τον εργαζόμενο) για την πλειονότητα των μισθωτών του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

Για τους μη μισθωτούς, οι μηνιαίες εισφορές καθορίζονται από την ασφαλιστική κατηγορία που έχουν επιλέξει και θα συνεχίσουν να επιλέγουν. Η πρώτη ανέρχεται σε 39 ευρώ, αναμένεται βέβαια να αυξηθεί κατά 9,9% και να φθάσει τα 42,9 ευρώ, η δεύτερη σε 47 ευρώ με πιθανή αύξηση στα 51,6 ευρώ και η τρίτη σε 56 ευρώ, που με την αύξηση λόγω του πληθωρισμού εκτιμάται πως θα ανέλθει σε 61,5 ευρώ τον μήνα.

Σημαντικό ρόλο στην απόφαση των νέων διαδραματίζει το τι θα γίνει με τις εισφορές που έχει πληρώσει κάποιος ασφαλισμένος στον ΕΦΚΑ, εφόσον μεταπηδήσει στο ΤΕΚΑ. Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται, ο ασφαλισμένος που θα αλλάξει φορέα επικουρικής ασφάλισης θα λάβει κατά τη συνταξιοδότησή του επικουρική σύνταξη και από τα δύο Ταμεία: α. Επικουρική σύνταξη από τον eΕΦΚΑ έναντι των εισφορών που κατέβαλε στον e-ΕΦΚΑ. β. Επικουρική σύνταξη από το ΤΕΚΑ έναντι των εισφορών που κατέβαλε στο ΤΕΚΑ.

Προσοχή όμως, για τη θεμελίωση δικαιώματος επικουρικής σύνταξης, ο ασφαλιστικός χρόνος στον κλάδο επικουρικής του e-ΕΦΚΑ και στο ΤΕΚΑ υπολογίζεται αθροιστικά. Εφόσον ο εργαζόμενος έχει αθροιστικά 15 χρόνια ασφάλισης στα δύο Ταμεία επικουρικής, θεμελιώνει δικαίωμα επικουρικής σύνταξης και στα δύο Ταμεία, ανεξάρτητα από τον χρόνο ασφάλισης στο κάθε Ταμείο.

Επίσης, πρέπει να επισημανθεί ότι η αλλαγή φορέα γίνεται μόνο μια φορά και δεν είναι αναστρέψιμη. Από τη χρονική στιγμή που θα υπαχθεί κάποιος στο ΤΕΚΑ και για το υπόλοιπο του εργασιακού του βίου, όταν ασκεί επάγγελμα για το οποίο προβλέπεται επικουρική ασφάλιση, θα ασφαλίζεται στο ΤΕΚΑ.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή