ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακριβότερα τα νέα επιχειρηματικά δάνεια

Ακριβότερα τα νέα επιχειρηματικά δάνεια
Pixabay

Σημαντικές αυξήσεις καταγράφουν τα στοιχεία της Τράπεζας της  Ελλάδος και στα επιτόκια των επιχειρηματικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια, δηλαδή τα τοκοχρεωλυτικά δάνεια, το μέσο επιτόκιο των οποίων αυξήθηκε τον Νοέμβριο του 2022 κατά 13 μονάδες βάσης σε σχέση με τον Οκτώβριο και διαμορφώθηκε στο 4,30%.

Συγκεκριμένα, άνοδο που φθάνει τις 33 μονάδες βάσης καταγράφουν τα επιτόκια για δάνεια έως 250.000 ευρώ, το μέσο επιτόκιο των οποίων αυξήθηκε στο 6,09% από 5,76% τον Οκτώβριο, ενώ κατά 39 μονάδες βάσης αυξήθηκε το μέσο επιτόκιο για δάνεια από 250.000 έως 1 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας το κόστος χρήματος στο 5,03% από 4,64% και κατά 21 μονάδες βάσης αυξήθηκε το μέσο επιτόκιο προς μεγάλες επιχειρήσεις, δηλαδή για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ, που διαμορφώθηκε στο 4,24% από 4,03%.

Τέλος, το μέσο επιτόκιο των δανείων τακτής λήξης με κυμαινόμενο επιτόκιο προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 26 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,68%.

Στον τομέα της λιανικής τραπεζικής και δη στη στεγαστική πίστη, τα στοιχεία της ΤτΕ δείχνουν αποκλιμάκωση των επιτοκίων για νέες εκταμιεύσεις στο 3,63% τον Νοέμβριο από 4% τον Οκτώβριο. Αυτό οφείλεται στη μείωση των spreads στην οποία έχουν προχωρήσει ορισμένες τράπεζες, προκειμένου να αντισταθμίσουν την άνοδο του euribor, που έχει ξεπεράσει το 2% και επιβαρύνει οριζόντια όλα τα στεγαστικά δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο. Αντίθετα, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων για τα υφιστάμενα δάνεια αυξήθηκε κατά 39 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,41%.

Ανοδικά, τέλος, στο 6,94% διαμορφώθηκε και το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταναλωτικών δανείων, σε αντίθεση με το μέσο επιτόκιο για νέα καταναλωτικά δάνεια, που μειώθηκε κατά 30 μονάδες βάσης σε σχέση με τον Οκτώβριο, αλλά διαμορφώνεται σε υψηλά επίπεδα και συγκεκριμένα στο 11,07%.

Σε ό,τι αφορά τα επιτόκια καταθέσεων, τα στοιχεία του Νοεμβρίου δείχνουν σταθεροποίηση στα χαμηλά επίπεδα, καθώς οι τράπεζες δεν είχαν προχωρήσει ακόμη σε αναπροσαρμογές στα καταθετικά τους προϊόντα. Ετσι το μέσο επιτόκιο των προθεσμιακών καταθέσεων εμφανίζεται αμετάβλητο στο 0,20% και το μέσο επιτόκιο στους λογαριασμούς ταμιευτηρίου στο 0,03%. Υπενθυμίζεται ότι οι πρώτες αναπροσαρμογές στα επιτόκια καταθέσεων ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο και αναμένεται να συνεχιστούν και τον Ιανουάριο και έχουν επίκεντρο τις προθεσμιακές καταθέσεις μεγάλης διάρκειας, δηλαδή άνω του 1 έτους. Το μέσο επιτόκιο με βάση τα νέα τιμολόγια που έχουν εφαρμόσει οι τράπεζες ξεκινούν από 0,40% για μικρά ποσά και κλιμακώνονται έως και 1% για ποσά άνω των 200.000 ευρώ και διάρκεια 1 έτους ή έως και 1,80% για διάρκεια έως 2 ετών.

Σε κάθε περίπτωση η διατήρηση των επιτοκίων καταθέσεων σε χαμηλά επίπεδα για όλο το β΄ εξάμηνο του 2022 έχει οδηγήσει στην περαιτέρω διεύρυνση του περιθωρίου (spread) μεταξύ των επιτοκίων στα δάνεια και των επιτοκίων στις καταθέσεις και συγκεκριμένα στο 4,83% (από 4,81%) για τα νέα δάνεια και στο 4,53% (από 4,23%) για τα υφιστάμενα υπόλοιπα.