ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ψυχολογικές» ρευστοποιήσεις και στα ομόλογα AT1 ελληνικών τραπεζών

«Ψυχολογικές» ρευστοποιήσεις και στα ομόλογα AT1 ελληνικών τραπεζών
Unsplash

Μπορεί η κεφαλαιακή επάρκεια των ελληνικών τραπεζών να μην αμφισβητείται , ωστόσο η αναταραχή που προκάλεσε στην αγορά ομολόγων η κρίση της Credit Suisse αποτυπώνεται και στις τιμές των χρεογράφων των εγχώριων πιστωτικών ιδρυμάτων.  

Οι πιέσεις στα χρεόγραφα συνδέονται με την διαγραφή ομολόγων πρώτης βαθμίδας (AT1) 17 δισ. δολαρίων της Credit Suisse που είχαν σχεδιαστεί για να απορροφούν ζημίες σε περίπτωση τραπεζικής χρεοκοπίας. Οι τιμές ανάλογων ομολόγων ευρωπαϊκών τραπεζών καταγράφουν σημαντική υποχώρηση.

Η κίνηση αυτή έστειλε το μήνυμα ότι οι πιστωτές των τραπεζών που έχουν ομόλογα τύπου AT1 μπορούν στο μέλλον να χάσουν περισσότερα από τους μετόχους των τραπεζών. Είναι μια κλήση αφύπνισης προς τους επενδυτές ότι τα ομόλογα AT1 εγκυμονούν πραγματικούς κινδύνους διαγραφής σε ακραία σενάρια, κάτι που είναι εξ αρχής και ο σκοπός της ύπαρξης τέτοιων ομολόγων.

Στην Ελλάδα τέτοια ομόλογα έχουν εκδώσει η Alpha Bank και η Τράπεζα Πειραιώς.

Αυτό κρίθηκε σωστό διότι η έκδοση των τίτλων AT1 συμβάλλει στη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής δομής και τη διαφοροποίηση των πηγών άντλησης κεφαλαίου των τραπεζών.

Ωστόσο, την τελευταία εβδομάδα το ομόλογο AT1 της Alpha Bank απόδοσης 11,875%, αορίστου διαρκείας, σταθερού επιτοκίου με ρήτρα αναπροσαρμογής (fixed rate reset) ύψους 400 εκατ. ευρώ, έχει σημειώσει πτώση 14% στην τιμή του. Από τις 98 μονάδες στις 84 μονάδες.

Μικρότερη πτώση καταγράφει η τιμή του ομολόγου ΑΤ1 της Τράπεζας Πειραιώς. Πρόκειται για ομόλογο επιτοκίου 8,75% χωρίς τακτή λήξη, σταθερού επιτοκίου κατηγορίας με υπό αίρεση προσωρινή απομείωση ύψους 600 εκατ. ευρώ. Αυτό έχει σημειώσει πτώση 2% στην τιμή του την τελευταία εβδομάδα από τις 85 μονάδες στις 83 μονάδες.

Τι ισχύει για τα δύο αυτά χρεόγραφα; Οι τράπεζες έχουν τη διακριτική ευχέρεια να ακυρώσουν συνολικά ή μερικά την πληρωμή του τόκου ανά πάσα στιγμή και η ονομαστική αξία των τίτλων ΑΤ1 μπορεί να απομειωθεί ή ακυρωθεί εάν οι τράπεζες ή η εποπτική τουςς αρχή προσδιορίσει ότι ο δείκτης Common Equity Tier 1 υποχωρήσει κάτω από ένα συγκεκριμένο επιπεδο σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

Στην πραγματικότητα ο Common Equity Tier 1 των δύο τραπεζών είναι σήμερα στα ύψη (άνω του 16%) και δεν τίθεται καμία ανησυχία για τους συγκεκριμένους ομολογιούχους. Ωστόσο, ο ψυχολογικός αντίκτυπος από την κρίση της Credit Suisse οδήγησε τους επενδυτές να ρευστοποιήσουν τους τίτλους αυτούς.