ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Επιδημία» η υποδηλωμένη εργασία στην Ελλάδα

«Επιδημία» η υποδηλωμένη εργασία στην Ελλάδα
INTIME

Με εντατικούς ρυθμούς διενεργούνται έλεγχοι για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας, αλλά και την προστασία της υγιεινής και ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, με τις παραβάσεις να αφορούν τη μη τήρηση πινάκων προσωπικού, που σύμφωνα με τους ειδικούς μπορεί να υποκρύπτει και υποδηλωμένη εργασία όσο και σε μικρότερο βαθμό την αδήλωτη εργασία. Συνολικά, στο τρίμηνο Ιανουαρίου - Μαρτίου πραγματοποιήθηκαν 15.779 έλεγχοι και επιβλήθηκαν 3.122 κυρώσεις, με το συνολικό ποσό των επιβληθέντων προστίμων να αγγίζει σχεδόν τα 8 εκατ. ευρώ.

Οι κλάδοι στους οποίους βάσει των ελέγχων παρατηρείται η υψηλότερη παραβατικότητα στον τομέα των εργασιακών σχέσεων είναι ο τουρισμός και επισιτισμός –κυρίως εντός του εξαμήνου, που λόγω της έντονης εποχικότητας υπάρχει ένταση εργασίας– και ακολουθούν ο τομέας των υπηρεσιών, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται η καθαριότητα και η φύλαξη, τομείς που παρατηρείται κατά κύριο λόγο ανειδίκευτο –σε πολλές δε περιπτώσεις και ενοικιαζόμενο– προσωπικό και ο τομέας των μεταφορών, με αιχμή τους κούριερ. Στον τομέα της υγείας και ασφάλειας ο πρώτος κλάδος σε υψηλή παραβατικότητα είναι, βάσει των ελέγχων, τα εργοτάξια - κατασκευές και έπεται η βιομηχανία.

Ειδικά στον τομέα των εργασιακών σχέσεων, συνολικά, διενεργήθηκαν σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΣΕΠΕ, που πλέον λειτουργεί ως Ανεξάρτητη Αρχή, 8.468 έλεγχοι, καταγράφηκαν 2.327 κυρώσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 6.922.553 ευρώ. Από αυτές, οι 849 παραβάσεις που εντοπίστηκαν αφορούσαν τους πίνακες προσωπικού, δηλαδή τη μη τήρηση της υποχρέωσης του εργοδότη να συντάσσει ή και να αναρτά σε εμφανές σημείο στην επιχείρηση τους πίνακες προσωπικού και ωρών εργασίας, προκειμένου να είναι ξεκάθαρο το εάν όσοι βρίσκονται εντός της επιχείρησης είναι δηλωμένοι και οφείλουν να απασχολούνται κατά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα.

Να σημειωθεί ότι με βάση τον ετήσιο σχεδιασμό των υπηρεσιών του ΣΕΠΕ, εντός του 2023 θα διενεργηθούν συνολικά τουλάχιστον 66.000 έλεγχοι, τόσο για τη συνεπή εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας όσο και για την τήρηση της νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία.