ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ασφαλιστικό: Πώς μπορούν οι άνεργοι και να δουλεύουν και να λαμβάνουν επίδομα ανεργίας

Ασφαλιστικό: Πώς μπορούν οι άνεργοι και να δουλεύουν και να λαμβάνουν επίδομα ανεργίας

Με τη νέα διάταξη, οι άνεργοι δεν χάνουν το επίδομα ανεργίας, αν δουλέψουν κάποια ημερομίσθια.

Μία σειρά από ευνοϊκές διατάξεις περιλαμβάνει το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή μετά τις 6 Δεκεμβρίου. Μία από αυτές είναι η σποραδική απασχόληση των επιδοτούμενων ανέργων που μπορεί να επιφέρει όφελος μέχρι 400 ευρώ επιπλέον της μηνιαίας επιδότησης ανεργίας.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Απογευματινή», πέρα από την παραπάνω διάταξη που αφορά μέχρι 120.000 ανέργους που επιδοτούνται από τη ΔΥΠΑ, σημαντικές με οικονομικά οφέλη είναι και οι διατάξεις που αφορούν την απασχόληση αναπήρων.

Με τη νέα διάταξη, οι άνεργοι δεν χάνουν το επίδομα ανεργίας, αν δουλέψουν κάποια ημερομίσθια. Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα σε ανέργους που απασχολούνται με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου μίας ημέρας, να εργάζονται χωρίς να χάνουν το επίδομα ανεργίας, υπό την προϋπόθεση ότι η απασχόληση αυτή δεν υπερβαίνει σωρευτικά τις τρεις ημέρες εβδομαδιαίως και τις δώδεκα ημέρες μηνιαίως.

Στην περίπτωση που η εργασία υπερβαίνει αυτό το όριο, το επίδομα ανεργίας μειώνεται ανάλογα με τις ημέρες απασχόλησης.

Αναλυτικά από τα ρυθμιζόμενα μέτρα κερδίζουν:

  • Επιδοτούμενοι άνεργοι με σποραδική απασχόληση: Δίνεται η δυνατότητα σε ανέργους που απασχολούνται με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου μίας ημέρας να εργάζονται χωρίς να χάνουν το επίδομα ανεργίας.
  • Απασχόληση συνταξιούχων αναπηρίας: Από την 1η Ιανουαρίου 2024 θεσπίζεται για πρώτη φορά ενιαίος κανόνας για την απασχόληση των συνταξιούχων αναπηρίας.
  • Σύνταξη σε ορφανά τέκνα: Ενοποιούνται οι κανόνες και οι προϋποθέσεις χορήγησης σύνταξης θανάτου στα δικαιόδοχα τέκνα.
  • Επέκταση της σύνταξης σε ορφανά τέκνα με αναπηρία σε δημόσιο και ΝΑΤ: Επεκτείνεται στο Δημόσιο και στο πρώην ΝΑΤ η εφαρμογή της ειδικής ρύθμισης που προβλέπει ότι τα αμφοτεροπλεύρως ορφανά τέκνα με βαριά αναπηρία λαμβάνουν το 100% της σύνταξης των γονέων τους.
  • Αντιμετώπιση της υποδηλωμένης εργασίας: Δίνεται η δυνατότητα για τυχόν παραβάσεις για υποδηλωμένη εργασία και στα ΠΕΚΑ του ΕΦΚΑ,
  • Ασφάλιση των φοιτητών κατά την πρακτική άσκηση: Καθίστανται ανεμπόδιστη η ασφαλιστική κάλυψη των φοιτητών για τον κίνδυνο ατυχημάτων που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

Σχετικές ειδήσεις