ΑΑΔΕ: Οι δέκα αλλαγές που έρχονται στο Taxisnet

Δέκα αλλαγές που ετοιμάζει η ΑΑΔΕ στο Taxisnet
ΑΑΔΕ: Οι δέκα αλλαγές που έρχονται στο Taxisnet
3'

Υστερα από σχεδόν τρεις δεκαετίες λειτουργίας, το Taxis κρίθηκε «μη βιώσιμο». Η ΑΑΔΕ άρχισε να στήνει το νέο Taxis προχωρώντας σε ριζικό λίφτινγκ και στα πληροφοριακά συστήματα Τaxisnet.

Ο διεθνής διαγωνισμός, σύμφωνα με «Τα Νέα», για το νέο Taxis βρίσκεται πλέον στον «αέρα». Το κόστος θα ανέλθει συνολικά σε 131,54 εκατ. ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Το νέο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας της ΑΑΔΕ (TAXIS – TAXISNET- ELENXIS)» προβλέπει την πλήρη καταγραφή του εισοδηματικού και περιουσιακού προφίλ των φορολογουμένων με τη δημιουργία ψηφιακού φακέλου για κάθε φορολογούμενο, την αναβάθμιση και ενίσχυση των ελεγκτικών εργαλείων, τη διεύρυνση και αξιοποίηση στοιχείων και δεδομένων, την παρακολούθηση της φορολογικής συμμόρφωσης, την καλύτερη ενημέρωση των φορολογουμένων και την επέκταση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Βασικές δράσεις του νέου Taxis:

  1. Ψηφιακός φάκελος φορολογουμένου. Η πληροφορία θα περιλαμβάνει και τον ψηφιοποιημένο φάκελο του φορολογουμένου που σήμερα βρίσκεται σε έγχαρτη μορφή στα αρχεία των κατά τόπους ΔΟΥ.
  2. «Once Only». Η αρχή «μόνον άπαξ», σύμφωνα με την οποία πολίτες και επιχειρήσεις θα εισάγουν μόνο μία φορά τα στοιχεία τους στις συναλλαγές τους, θα επεκταθεί, στοχεύοντας στην εξυπηρέτηση των φυσικών και των νομικών προσώπων, καθώς και στην περαιτέρω ανάπτυξη διαλειτουργικότητας για όλον τον δημόσιο τομέα και τις επιχειρήσεις.
  3. Online διασύνδεση με τρίτα ηλεκτρονικά συστήματα. Θα ενισχυθεί η διασύνδεση και διαλειτουργικότητα με τρίτα συστήματα, όπως ηλεκτρονικής τιμολόγησης, ταμειακών μηχανών, ERP επιχειρήσεων, τράπεζες.
  4. Προφίλ φορολογουμένου – ανάλυση συμπεριφορών. Για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης θα αξιοποιηθούν εργαλεία δημιουργίας προφίλ φορολογουμένων και υποθέσεων, μέθοδοι αποτίμησης κινδύνου και ανάλυσης συμπεριφορών, εκτεταμένες διασταυρώσεις, διαδικασίες ανταλλαγής δεδομένων με τρίτους φορείς καθώς και με άλλες χώρες.
  5. Κατάργηση χωρικής αρμοδιότητας. Θα «κεντρικοποιηθούν» οι φορολογικές λειτουργίες στο σύνολό τους, ειδικότερα της λογιστικής και της είσπραξης οφειλών περιλαμβάνοντας αναθέσεις εργασιών σε επίπεδο υπαλλήλου και διαχειρίσεις ροών διαδικασιών με εποπτεία από «άκρο σε άκρο» των υποθέσεων.
  6. Νέα ελεγκτικά κέντρα. Θα υποστηριχθεί με πληροφοριακές υποδομές η δημιουργία ελεγκτικών κέντρων σε γεωγραφικό-περιφερειακό επίπεδο. Θα αξιοποιηθούν μέθοδοι διαστρωμάτωσης κινδύνου και αξιολόγησης υποθέσεων καθώς και μηχανισμοί υποδοχής καταγγελιών για φορολογικές παραβάσεις, και θα υποστηριχθεί ο επιτόπιος έλεγχος με πληροφοριακές υποδομές.
  7. Ανάλυση πληροφοριών – δεδομένων.
  1. Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Θα υιοθετηθούν από τη διεθνή πρακτική έτοιμα πακέτα λογισμικού. Θα αξιοποιηθούν δυνατότητες εργαλείων για την αυτοματοποιημένη και ταχεία επέκταση υφισταμένων και τη διάθεση νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες.
  2. Ευέλικτες εφαρμογές. Άμεσες λύσεις σε επείγουσες ανάγκες που προκύπτουν, καθώς και αιτήματα διαλειτουργικότητας και γέφυρες με τρίτα συστήματα.
  3. Αξιοποίηση πόρων. Κοινά χρησιμοποιούμενοι πόροι θα αξιοποιούνται και θα επιδιώκεται η επαναχρησιμοποίηση των δομικών στοιχείων των λύσεων.
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή