ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΟΣΑ: Μείωση της αξίας των εξαγορών και συγχωνεύσεων διεθνώς

ΟΟΣΑ: Μείωση της αξίας των εξαγορών και συγχωνεύσεων διεθνώς

Μεγάλη μείωση της αξίας των εξαγορών και συγχωνεύσεων διεθνώς λόγω της οικονομικής κρίσης αποδεικνύουν στοιχεία έρευνας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία , οι διεθνείς συγχωνεύσεις και εξαγορές έχουν μειωθεί απότομα το 2012 στα 675 δισ. δολάρια, ήτοι 34% χαμηλότερα από το 2011, οπότε είχαν διαμορφωθεί σε 1 τρισ. δολάρια.

Η μείωση αυτή εξηγείται σε μεγάλο βαθμό από την αβεβαιότητα για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας και την ανησυχία της διεθνούς επιχειρηματικής κοινότητας για αύξηση του προστατευτισμού και εν μέσω περιβάλλοντος υψηλότερου κινδύνου.

Τέλος, η ίδια έρευνα καταδεικνύει τη διπλή επίδραση της οικονομικής κρίσης στις διεθνείς ροές επενδύσεων. Συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις μειώνουν τις διεθνείς επενδύσεις τους και πωλούν περιουσιακά τους στοιχεία στο εξωτερικό.