ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ecofin: Ενέκρινε τη διετή επιμήκυνση για την Ελλάδα

Ecofin: Ενέκρινε τη διετή επιμήκυνση για την Ελλάδα

Ανάσα για την ελληνική κυβέρνηση και οικονομία είναι απόφαση του Συμβουλίου υπουργών Οικονομίας της ΕΕ, που ενέκρινε τη διετή επιμήκυνση στο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής της Ελλάδας.

Στο σχετικό ανακοινωθέν του Συμβουλίου επισημαίνεται, ότι η Ελλάδα οφείλει να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμά της κάτω από το 3% του ΑΕΠ το 2016, αντί για το 2014 που ήταν ο αρχικός στόχος. Υπογραμμίζεται ακόμη ότι η απόφαση της 26ης Νοεμβρίου θα επιτρέψει την εκταμίευση των επόμενων δόσεων στην Ελλάδα στο πλαίσιο του δεύτερου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής.

Με την απόφασή του, το Συμβούλιο έκρινε ότι η Ελλάδα «έλαβε αποφασιστική δράση» μειώνοντας το διαρθρωτικό έλλειμμα κατά 13,9 ποσοστιαίες μονάδες, από 14,7% το 2009 σε περίπου 1,5% το 2012. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, η οικονομική δραστηριότητα την περίοδο 2012-2013 αναμένεται να είναι χαμηλότερη σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις. Αυτό, όπως υπογραμμίζει το Ecofin, οφείλεται κυρίως στις αβεβαιότητες που χαρακτηρίζουν την κατάσταση της Ελλάδας το 2012, οι οποίες με τη σειρά τους επηρεάζουν την εσωτερική ζήτηση αλλά και την δυναμική των εξαγωγών.

Τέλος, το Συμβούλιο αναφέρει ότι προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανάγκη βελτίωσης της βιωσιμότητας του χρέους οι στόχοι που τίθενται σε ότι αφορά το πρωτογενές πλεόνασμα ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι οι ακόλουθοι: 0,0% το 2013, 1,5% το 2014, 3% το 2015 και 4,5% το 2016.