ΕΦΕΤ: Πρόστιμα ύψους 350.000 ευρώ σε επιχειρήσεις τροφίμων

ΕΦΕΤ: Πρόστιμα ύψους 350.000 ευρώ σε επιχειρήσεις τροφίμων

Στην επιβολή 94 προστίμων ύψους 350.000 ευρώ προχώρησε ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) για παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας του κλάδου των τροφίμων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της παραγωγής, εμπορίας και διακίνησης τροφίμων σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, στις οποίες τα αρμόδια κλιμάκια ελέγχου των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΕΦΕΤ εντόπισαν και κατέγραψαν σωρεία παραβάσεων όπως:

   - Κατοχή και διάθεση μη ασφαλών- ακατάλληλων για κατανάλωση τροφίμων.

   - Κατοχή και διάθεση μη κανονικών τροφίμων.

   - Κατοχή και διάθεση νοθευμένων τροφίμων.

   - Κατοχή και διάθεση τροφίμων μη συμμορφούμενων στις προδιαγραφές της νομοθεσίας περί καταλληλότητας και κανονικότητας.

   - Παραπλάνηση του καταναλωτή.

   - Έλλειψη άδειας λειτουργίας ή τροποποίηση των όρων λειτουργίας της επιχείρησης.

   - Ανεπαρκές επίπεδο υγιεινής των χώρων και του εξοπλισμού.

   - Έλλειψη βιβλιαρίων υγείας.

   - Μη εφαρμογή συστημάτων αυτοελέγχου.

   Για όσες από τις παραπάνω περιπτώσεις προβλέπεται από τη νομοθεσία, υπήρξε, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΦΕΤ, παραπομπή στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.