Αύξηση στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αναμένεται και το 2013

Αύξηση στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αναμένεται και το 2013

Η ανοδική τάση στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που ξεκίνησε το 2008 και έχει ενταθεί το τελευταίο δωδεκάμηνο, συνεχίζεται, σύμφωνα με τραπεζικές εκτιμήσεις και ανάλυση των οικονομικών αποτελεσμάτων που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ, τραπεζικά στελέχη, εκτιμούν ότι η ανοδική αυτή τάση αύξησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα συνεχιστεί σε όλο το πρώτο εξάμηνο του νέου έτους και προσδιορίζουν ως χρονικό ορίζοντα σταθεροποίησης το τέλος του έτους ή τις αρχές του επομένου, με την προϋπόθεση ότι θα επιτευχθούν οι στόχοι αναστροφής της ύφεσης.

Το γεγονός αυτό θα έχει θετικές συνέπειες στη μείωση της ανεργίας και την αύξηση της απασχόλησης που με τη σειρά τους θα έχει καθοριστική επίδραση στη δυνατότητα των πολιτών να αποπληρώνουν με συνέπεια τις υποχρεώσεις τους προς τρίτους, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και οι τράπεζες.

Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία που έχει δημοσιεύσει η Τράπεζα της Ελλάδος στο εξάμηνο του 2012 τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια έφθασαν στο 19,6%, όταν στο τέλος του 2011 ήταν 15,9%, στο τέλος του 2010 στο 10,4%, το 2009 στο 7,7%, το 2008 στο 5% και το 2007 ήταν 4,5%.

Η πιο δύσκολη κατάσταση παρατηρείται στην καταναλωτική πίστη, όπου τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια φθάνουν στο εξάμηνο του 2012 στο 35,6% από μόλις 6% το 2007, με εκτιμήσεις να ανεβάζουν το ποσοστό στο 37% περίπου σήμερα.

Στην στεγαστική πίστη το αντίστοιχο ποσοστό στα μέσα του 2012 ήταν 19,9% από μόλις 3,6% το 2007 και στην επιχειρηματική στο 19,6% από 4,6% το 2007 πριν ξεκινήσει η κρίση. Σήμερα το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων, σύμφωνα με εκτιμήσεις τραπεζικών στελεχών, ανέρχεται στο 20,5% για την στεγαστική και 22,5% για την επιχειρηματική πίστη.

Σημειώνεται ότι οι τράπεζες σε συνεργασία με την πελατεία τους έχουν προχωρήσει από την αρχή της κρίσης σε 800.000 ρυθμίσεις δανείων στη στεγαστική και καταναλωτική πίστη προκειμένου να συνεχίζουν να εξυπηρετούνται κανονικά.