ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλαγή στην ελληνική φορολογική νομοθεσία ζητά η EE

Αλλαγή στην ελληνική φορολογική νομοθεσία ζητά η EE
Αλλαγές στο πλαίσιο της φορολογικής νομοθεσίας ζήτησε επισήμως...

Αλλαγές στο πλαίσιο της φορολογικής νομοθεσίας ζήτησε επισήμως η Κομισιόν από τη χώρα μας, εστιάζοντας στις ρυθμίσεις που αφορούν τη διακριτική μεταχείριση εις βάρος κεφαλαίων που διατηρούν οι έλληνες φορολογούμενοι σε χώρες του εξωτερικού.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, το επίμαχο ζήτημα έγκειται στη διάταξη της φορολογικής αμνηστίας, καθώς τα δηλωμένα κεφάλαια που μεταφέρονται σε τραπεζικό λογαριασμό στην Ελλάδα παρέχεται το πλεονέκτημα χαμηλότερου φορολογικού συντελεστή από αυτόν που προβλέπεται για τα κεφάλαια που παραμένουν κατατεθειμένα στο εξωτερικό.

Η ελληνική φορολογική νομοθεσία παρέχει οφέλη σε έλληνες του εξωτερικού, καθώς μπορούν να επωφεληθούν από προσωρινή φορολογική αμνηστία. Πέραν αυτού, εάν μεταφέρουν στα δηλωμένα κεφάλαια σε τραπεζικό λογαριασμό στην Ελλάδα, για διάρκεια τουλάχιστον ενός έτους, καταβάλουν φόρο 5%, ενώ εάν τα κεφάλαια παρέμεναν εκτός Ελλάδος θα φορολογούνταν με συντελεστή 8%.

Η Κομισιόν θεωρεί ότι αυτές οι διατάξεις βρίσκονται σε αντίθεση με την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και την ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων. Το αίτημα διατυπώνεται υπό μορφή «αιτιολογημένης γνώμης». Εάν δεν δοθεί ικανοποιητική απάντηση εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει το θέμα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγή:newscode.gr