ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

O Fitch υποβαθμίζει Τράπεζα Κύπρου και Λαϊκή

O Fitch υποβαθμίζει Τράπεζα Κύπρου και Λαϊκή

Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Fitch υποβάθμισε σήμερα τα ομόλογα της Τράπεζας Κύπρου από το Β+ στο Β, καθώς και τα ενυπόθηκα ομόλογα της Λαϊκής Τράπεζας, σημειώνοντας ότι η προοπτική τους διατηρείται αρνητική.

Η απόφαση αυτή ελήφθη λόγω των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων που επέβαλε η Λευκωσία στο πλαίσιο της συμφωνίας διάσωσης της κυπριακής οικονομίας.

"Ο Fitch θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην ανακεφαλαιοποίηση και την αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα" σημειώνει στην ανακοίνωσή του ο οίκος αξιολόγησης.