ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εμπρόθεσμες οι πληρωμές προς ΔΟΥ και ασφαλιστικούς φορείς

Εμπρόθεσμες οι πληρωμές προς ΔΟΥ και ασφαλιστικούς φορείς

Αναστάτωση σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα δημιούργησε η διεθνής τραπεζική αργία, λόγω του Πάσχα των Καθολικών.


Εμπρόθεσμες θα χαρακτηριστούν όλες οι πληρωμές που θα γίνουν σήμερα, 29/3/2013 και τη Δευτέρα 1/1/2013, μέσω διατραπεζικών συστημάτων (πληρωμή σε γκισέ τράπεζας, web banking, έκδοση επιταγών κ.α), για οφειλές προς τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.), αλλά και προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Συνέπεια της διεθνούς τραπεζικής αργίας της 29ης Μαρτίου και της 1ης Απριλίου λόγω του Πάσχα των Καθολικών, είναι όλες οι συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν σήμερα ή τη Δευτέρα να καταχωρούνται με ημερομηνία 2ας Απριλίου 2013.

Για να μην θεωρηθούν εκπρόθεσμες οι πληρωμές επιχειρήσεων ή φυσικών προσώπων, το υπουργείο Οικονομικών και οι ασφαλιστικοί φορείς εξέδωσαν έκτακτες εγκυκλίους.

Το υπουργείο Οικονομικών στη σχετική εγκύκλιο ορίζει πως η πίστωση των βεβαιωμένων, στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.), χρεών των οφειλετών η οποία αφορά στις εισπράξεις που θα πραγματοποιηθούν από τους αρμόδιους φορείς (εκτός των Δ.Ο.Υ.) κατά τις ημερομηνίες 29 Μαρτίου, 1 και 2 Απριλίου 2013 θα διενεργείται με ημερομηνία 29 Μαρτίου 2013, οπότε οι πληρωμές θα θεωρούνται εμπρόθεσμες.

Στην ίδια λογική και η διοίκηση του ΙΚΑ και του ΟΑΕΕ θεωρεί εμπρόθεσμες τις πληρωμές ασφαλιστικών οφειλών που θα καταχωρηθούν με ημερομηνία 2ας Απριλίου 2013 στις τράπεζες, παρόλο που καταληκτική ημερομηνία είχαν την 31η Μαρτίου.