ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δυσάρεστες εκπλήξεις φέρνει το νέο φορο-νομοσχέδιο

Δυσάρεστες εκπλήξεις φέρνει το νέο φορο-νομοσχέδιο

Δυσάρεστες εκπλήξεις για τους φορολογούμενους φέρνει το νέο νομοσχέδιο που θα τεθεί σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2014, με την Εφορία να "αποκτά" πλέον, τέσσερις διαφορετικούς τρόπους υπολογισμού των φόρων φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων.

Πιο συγκεκριμένα, πλέον οι Αρχές μπορούν να επιλέγουν μεταξύ:

- Του κανονικού προσδιορισμού φόρου.

- Του κατ' εκτίμηση προσδιορισμού φόρου, ο οποίος θα εφαρμόζεται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο φορολογούμενος, δεν έχει υποβάλει φορολογική δήλωση.

- Του διορθωτικού προσδιορισμού φόρου.

- Του προληπτικού προσδιορισμού φόρου. Αν υπάρχουν υπόνοιες ότι ο φορολογούμενος πρόκειται να εγκαταλείψει τη χώρα ή να μεταβιβάσει περιουσιακά του στοιχεία προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή φόρου, θα δίδεται η δυνατότητα στις φορολογικές αρχές να προσδιορίζουν ακόμη και προληπτικά τον φόρο.

Το νέο σχέδιο νόμου σχετικά με τον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση και προβλέπει την επιβολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης εναντίον των οφειλετών του Δημοσίου.

Πλέον, μετά την πάροδο 30 ημερών από την κοινοποίηση ατομικών ειδοποιήσεων θα ενεργοποιείται διαδικασία κατασχέσεων, ενώ το Δημόσιο θα υποχρεούται να επιστρέφει φόρους μέσα σε διάστημα τριών μηνών από την υποβολή των σχετικών αιτήσεων.

Ταυτόχρονα, οι εισπρακτικές αρχές, θα έχουν τη δυνατότητα να επιβάλουν αυτοτελή πρόστιμα από 300 έως 2.000 ευρώ για παραβάσεις που αφορούν τις πάγιες φορολογικές υποχρεώσεις κάθε φορολογούμενου (πχ υποβολή δήλωσης, παρακράτηση φόρου, παροχή πληροφοριών στις φορολογικές αρχές κ.λπ)