ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μικρή υποτίμηση του ευρώ ως προς το σύνολο των ξένων νομισμάτων

Μικρή υποτίμηση του ευρώ ως προς το σύνολο των ξένων νομισμάτων

Ανατίμηση ως προς τα περισσότερα λοιπά νομίσματα, σημείωσε το ευρώ κατά το Σεπτέμβριο 2013, σε σχέση με τον Αύγουστο 2013, με βάση τις μέσες μηνιαίες τιμές των λοιπών ξένων νομισμάτων κατά τους δύο τελευταίους μήνες.

Ειδικότερα, το δολάριο ΗΠΑ υποτιμήθηκε κατά -0,29%, η κορόνα Νορβηγίας κατά - 0,43%, το γιέν Ιαπωνίας κατά -1,56% και το γουάν Κίνας κατά -0,26%. Αντίθετα, το δολάριο Καναδά και το δολάριο Αυστραλίας ανατιμήθηκαν κατά +0,26% και +2,52%, αντίστοιχα, ενώ το φράγκο Ελβετίας έμεινε σχεδόν αμετάβλητο (-0,01%).

Όσον αφορά τις σωρευτικές μεταβολές των λοιπών νομισμάτων ως προς το Δεκέμβριο 2012, διαπιστώνεται η υποτίμηση των περισσοτέρων νομισμάτων με ποσοστά που κυμαίνονται από -17,15% (γιέν Ιαπωνίας) έως -1,71% (δολάριο ΗΠΑ), και η μικρή ανατίμηση του γουάν Κίνας (+0,15%).

Από την εξέταση των μέσων ετησίων μεταβολών των ξένων νομισμάτων, δηλαδή κατά το α' εννεάμηνο 2013 έναντι του α' εννεαμήνου 2012, προκύπτει η υποχώρηση όλων των λοιπών νομισμάτων (δολάριο ΗΠΑ: -2,75%, φράγκο Ελβετίας: -2,20%, κορόνα Νορβηγίας: -1,85%, δολάριο Καναδά: -4,77%, δολάριο Αυστραλίας: -7,71%, γιέν Ιαπωνίας: -20,14% και γουάν Κίνας -0,20%).