ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχώρηση του κύριου δείκτη PMI της Markit για την Ελλάδα

Υποχώρηση του κύριου δείκτη PMI της Markit για την Ελλάδα

Ο εποχικά προσαρμοσμένος δείκτης υπευθύνων προμηθειών (PMI) της Markit στην Ελλάδα υποχώρησε τον Σεπτέμβριο στις 47,5 μονάδες.

Πρόκειται για έναν σύνθετο δείκτη, ο οποίος έχει σχεδιαστεί προκειμένου να παρέχει μια συνοπτική εικόνα των λειτουργικών συνθηκών στη μεταποιητική οικονομία.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, είναι η πρώτη φορά που ο κύριος δείκτης καταγράφει πτώση σε διάστημα έξι μηνών. Το γεγονός αυτό υπέδειξε εντονότερη επιδείνωση των επιχειρησιακών συνθηκών σε σύγκριση με τον Αύγουστο, όταν ο δείκτης κατέγραψε υψηλό 44 μηνών, κλείνοντας στις 48,7 μονάδες. Παρ΄ όλα αυτά, ο δείκτης παρέμεινε στο δεύτερο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί τα τελευταία τρεισήμισι χρόνια.

Αιτία της επιταχυνόμενης ύφεσης του Σεπτεμβρίου ήταν η επιστροφή στη συρρίκνωση σε σχέση με τις νέες παραγγελίες. Έχοντας διατηρηθεί σε γενικές γραμμές σταθερά κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, τα επίπεδα νέων εργασιών υποχώρησαν λόγω της εξασθενημένης ζήτησης από τους πελάτες τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού. Στην πραγματικότητα, παρατηρήθηκε νέα μείωση των νέων παραγγελιών εξαγωγών, μετά την οριακή αύξηση του προηγούμενου μήνα.

Αντιμετωπίζοντας εξασθενημένες συνθήκες ζήτησης, οι κατασκευαστές μείωσαν τα επίπεδα παραγωγής τους με ελαφρώς ταχύτερο ρυθμό από εκείνον που παρατηρήθηκε τον Αύγουστο. Τα αποθέματα ετοίμων προϊόντων υποχώρησαν επίσης με εντονότερο ρυθμό, καθώς οι εταιρείες επιδίωξαν να περιορίσουν τις λειτουργίες τους.

Από την άλλη πλευρά, τα επίπεδα απασχόλησης μειώθηκαν με τον βραδύτερο ρυθμό που έχει καταγραφεί από τον Ιανουάριο του 2010, δεδομένου ότι ο περιορισμός των θέσεων εργασίας εξασθένησε για έκτο συνεχή μήνα. Στο μεταξύ, οι αποκλίνουσες τάσεις της απασχόλησης και των νέων παραγγελιών συνέβαλαν στη σημαντική και επιταχυνόμενη μείωση των επιπέδων αδιεκπεραίωτων εργασιών.

Η εξασθενημένη ζήτηση είχε ως αποτέλεσμα την περεταίρω μείωση της αγοραστικής δραστηριότητας των κατασκευαστών. Επιπλέον, ο ρυθμός περιορισμού των αγορών προμηθειών ήταν ταχύτερος από τον προηγούμενο μήνα. Αντίστοιχα, τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου υπέδειξαν έντονη και επιταχυνόμενη μείωση των αποθεμάτων πρώτων υλών και ημι-κατεργασμένων προϊόντων.

Η περιορισμένη αγοραστική δραστηριότητα δεν απέτρεψε, ωστόσο, την περαιτέρω επιδείνωση του χρόνου παράδοσης προμηθειών. Στους παράγοντες οι οποίοι οδήγησαν σε βραδύτερους χρόνους παράδοσης προμηθειών από μέρους των προμηθευτών περιλαμβάνονται η έλλειψη ρευστότητας, η συνδεόμενη με αυτήν έλλειψη πρώτων υλών, καθώς επίσης και θέματα διοικητικής μέριμνας.

Ο ρυθμός αύξησης των τιμών εισροών, στον ελληνικό τομέα μεταποίησης υποχώρησε αισθητά από την πρόσφατη υψηλή τιμή του Αυγούστου, καταγράφοντας μέτριο μόλις ρυθμό, ο οποίος ήταν ο ασθενέστερος σε διάστημα τεσσάρων μηνών. Οι επιχειρήσεις περιόρισαν τις τιμές εκροών τους προκειμένου να αντιμετωπίσουν την εξασθενημένη ζήτηση, επεκτείνοντας την τρέχουσα περίοδο συνεχούς μείωσης των τιμών εργοστασίου σε 31 μήνες.