ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μειώθηκε η εξάρτηση των ελλην.τραπεζών από ΕΚΤ και ΕLA τον Σεπτέμβριο

Μειώθηκε η εξάρτηση των ελλην.τραπεζών από ΕΚΤ και ΕLA τον Σεπτέμβριο

Περιορίστηκε η συνολική εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών από τους μηχανισμούς παροχής ρευστότητας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), αλλά και της Τραπέζης της Ελλάδος (μέσω ELA) το Σεπτέμβριο.

Όπως προκύπτει από τη μηνιαία λογιστική κατάσταση της Τραπέζης της Ελλάδος τον Σεπτέμβριο η εξάρτηση των πιστωτικών ιδρυμάτων από τους δύο αυτούς μηχανισμούς περιορίστηκε στα 72,78 δισ. ευρώ από 74,13 δισ. ευρώ που ήταν τον Αύγουστο.

Πιο αναλυτικά, μέσω του μηχανισμού παροχής ρευστότητας εκτάκτου ανάγκης (ELA) της ΤτΕ οι τράπεζες άντλησαν το Σεπτέμβριο 8,96 δισ. ευρώ έναντι 11,7 δισ. ευρώ που είχαν αντλήσει τον Αύγουστο. Αντιστοίχως η χρηματοδότηση τους από την ΕΚΤ αυξήθηκε στα 63,82 δισ. ευρώ από 62,43 δισ. ευρώ τον Αύγουστο.

Η εξέλιξη αυτή με δεδομένη τη στασιμότητα που εμφανίζουν οι καταθέσεις, αντανακλά την συνεχιζόμενη απομοχλεύση των τραπεζών με την περαιτέρω μείωση των χορηγήσεων.