ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στην τελική φάση ο διαγωνισμός για τα απορρίμματα στις Σέρρες

Στην τελική φάση ο διαγωνισμός για τα απορρίμματα στις Σέρρες

Ξεκίνησε η τελική φάση του διαγωνισμού για το έργο Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα Απορριμμάτων Σερρών και η Α' φάση του διαγωνισμού για τη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με ΣΔΙΤ, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου και απεστάλησαν τα τεύχη υποβολής δεσμευτικών προσφορών. Η προθεσμία υποβολής δεσμευτικών προσφορών είναι μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου.

Αντικείμενο του έργου είναι η μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία υποδομών της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων του νομού Σερρών για διάστημα 27 ετών.

Οι συμμετέχοντες στην τελική φάση του διαγωνισμού είναι οι: ARCHIRODON GROUP- INTRAKAT– ΕNVITEC, ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ- J&P ΑΒΑΞ, ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και NOVAERA HELLAS.

Διαχείριση Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Στο μεταξύ, σε συνέχεια της έγκρισης από την Διυπουργική Επιτροπής ΣΔΙΤ του έργου στις 4 Οκτωβρίου 2013, ξεκίνησε η Α΄ Φάση με Αναθέτουσα Αρχή τον δήμο Αλεξανδρούπολης.

Η προθεσμία υποβολής φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου.

Οι διαγωνισμοί είναι ανοικτοί σε όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες που καλύπτουν τις απαιτήσεις των περιβαλλοντικών στόχων του έργου και της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, επιτρέποντας την επιλογή της βέλτιστης λύσης.

Βασικό κριτήριο επιλογής των αναδόχων θα είναι το χαμηλότερο τέλος χρήσης που θα κληθεί να καταβάλλει ο δημότης, παράλληλα με την επίτευξη όλων των περιβαλλοντικών στόχων ενώ θα αξιοποιηθούν και κοινοτικοί πόροι από το ΕΣΠΑ για τη συγχρηματοδότηση του κόστους κατασκευής.