ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Alpha Bank: Πλεόνασμα άνω του 1% στο ισοζύγιο συναλλαγών το 2013

Alpha Bank: Πλεόνασμα άνω του 1% στο ισοζύγιο συναλλαγών το 2013

«Η Ελλάδα εισέρχεται πλέον με το σπαθί της στη χορεία των πλεονασματικών οικονομιών», σημειώνουν οι οικονομολόγοι της Alpha Bank στο τελευταίο εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων της τράπεζας.

Με βάση τα στοιχεία για το ισοζύγιο πληρωμών του 8μήνου 2013, η Ελλάδα θα εμφανίσει πλεόνασμα άνω του 1% του ΑΕΠ στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (ΙΤΣ) το 2013, επισημαίνουν.

Επίσης, τονίζουν ότι η συνέχιση της πολιτικής των πρωτογενών πλεονασμάτων στη γενική κυβέρνηση, σε συνδυασμό με τη σημαντική βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας, που ευνοεί την εγχώρια παραγωγή εις βάρος των εισαγωγών και συντελεί στην αύξηση των εξαγωγών, σηματοδοτούν τη διατήρηση του πλεονασματικού χαρακτήρα του ΙΤΣ της χώρας τα επόμενα χρόνια.

«Αυτό δεν σημαίνει ότι η χώρα δεν μπορεί να έχει έλλειμμα στο ΙΤΣ σε κάποιες περιόδους», αναφέρουν οι αναλυτές της Alpha Bank, εξηγώντας ότι «κάτι τέτοιο, όμως, θα οφείλεται κυρίως στην εισροή σημαντικών επιχειρηματικών κεφαλαίων και τη χρηματοδότηση επενδύσεων στην εγχώρια οικονομία».

Σύμφωνα με την Alpha Bank, τα ανωτέρω συμβαίνουν μετά από πολλές δεκαετίας στις οποίες η χώρα λειτουργούσε με μεγάλα και συνεχώς αυξανόμενα ελλείμματα στο ΙΤΣ, τα οποία χρηματοδοτούντο από τα διογκούμενα πλεονάσματα στο λογαριασμό κεφαλαίων (ΛΚ) του εξωτερικού ισοζυγίου πληρωμών.

«Τα πλεονάσματα αυτά ήταν αποτέλεσμα εξωτερικού δανεισμού από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της οικονομίας και αυτόνομων εισροών ξένων κεφαλαίων για επενδύσεις χαρτοφυλακίου και άμεσες επενδύσεις», υποστηρίζουν οι αναλυτές της τράπεζας.

Όπως εξηγούν, είναι χαρακτηριστικό το ότι σε ολόκληρη τη μεταπολεμική περίοδο και έως το 2009,η κύρια επιδίωξη της οικονομικής πολιτικής ήταν η μεγιστοποίηση σε κάθε περίοδο του πλεονάσματος του ΛΚ του ισοζυγίου πληρωμών, πολλές φορές ανεξαρτήτως αναπτυξιακής σκοπιμότητας και των επιπτώσεων στον στόχο της διατήρησης του εξωτερικού χρέους της χώρας σε ελεγχόμενα επίπεδα.

«Οι θυσίες δεν πήγαν χαμένες. Οδήγησαν, όχι μόνο στην δραστική μείωση των ελλειμμάτων στο δημόσιο τομέα και στο ΙΤΣ αλλά και στην προώθηση της διαδικασίας εκλογίκευσης της λειτουργίας του δημόσιου τομέα και της οικονομίας γενικότερα και στην αποκατάσταση σε μεγάλο βαθμό της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας και της εγχώριας παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών», αναφέρει η Alpha Bank.

Αποτέλεσμα αυτών των εξελίξεων, σύμφωνα με τους αναλυτές της τράπεζας, ήταν η σημαντική αύξηση των εξαγωγών αγαθών και των εγχωρίως παραγομένων διεθνώς εμπορεύσιμων υπηρεσιών.

Και σημειώνουν πως ιδιαίτερα η ανάπτυξη του εξωτερικού τουρισμού αποτελεί στην τρέχουσα περίοδο τον βασικό καταλύτη που οδηγεί την οικονομία στην ανάκαμψη και την ανάπτυξη από το 2014.