ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η York Capital Management επενδύει 100 εκατ. ευρώ στην ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ

Η York Capital Management επενδύει 100 εκατ. ευρώ στην ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ

Ο όμιλος ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ και η York Capital Management, ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτικούς οργανισμούς παγκοσμίως, ανακοίνωσαν την επίτευξη συμφωνίας, στο πλαίσιο της οποίας η York Capital θα επενδύσει το ποσό των 100 εκατ. ευρώ στην ελληνική εταιρεία.

Η συμφωνία εκτιμάται ότι θα ενισχύσει τις προσπάθειες της ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ για διαρκή ανάπτυξη και υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος και, όπως επισημαίνει η εταιρεία, «αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας».

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η York Capital θα καλύψει πλήρως την έκδοση πενταετούς ομολογιακού δανείου υποχρεωτικά μετατρέψιμου σε νέες μετοχές ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ και ανταλλάξιμου με υφιστάμενες μετοχές ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, τις οποίες κατέχει η ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ. Η τιμή μετατροπής των μετοχών της ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ ορίστηκε σε 2,5 ευρώ ανά μετοχή.

Η συμφωνία προβλέπει, επίσης, την απόκτηση από την York Capital, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, συμμετοχής 9,99% στο μετοχικό κεφάλαιο της ΓΕΚ- ΤΕΡΝΑ, καθώς και την εξαγορά από τη York Capital ποσοστού 3% του μετοχικού κεφαλαίου της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ που σήμερα κατέχει η ΓΕΚ.

Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η York Capital θα εκπροσωπείται στα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ και ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ με ένα μέλος Δ.Σ σε κάθε μία από τις εταιρείες.

Η συμφωνία τελεί υπό την αίρεση της λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων.

Η York Capital Management είναι μία διεθνής εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων με κεντρικά γραφεία στη Νέα Υόρκη, το Λονδίνο και το Χονγκ Κονγκ. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1991 από τον James G. Dinan και διαχειρίζεται 18 δισ. δολάρια περίπου.