Στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης οι φορολογικές διαφορές

Στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης οι φορολογικές διαφορές

Στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης θα μπορούν να υπάγονται για εξέταση, ύστερα από αίτημα του φορολογούμενου, οι υποθέσεις φορολογικών διαφορών με το δημόσιο που εκκρεμούσαν ενώπιον της Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης Διαφορών του άρθρου 70.

Πρόκειται για υποθέσεις με συνολικό αμφισβητούμενο ποσό άνω των 300.000 ευρώ οι οποίες δεν είχε καταστεί δυνατόν να εξετασθούν έως την 31.12.2013. Αυτό προβλέπεται σε τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή και αποσκοπεί στην επιτάχυνση των διαδικασιών για την επίλυση των διαφορών αυτών και την είσπραξη των εσόδων από το δημόσιο.

Διαβάστε επίσης:

Νέα ληξιπρόθεσμα χρέη 9,2 δισ. μέσα στο 2013