Η Moody's αναβάθμισε την Αθήνα σε «Caa3» από «C»

Η Moody's αναβάθμισε την Αθήνα σε «Caa3» από «C»

Η Moody's Investors Service αναβάθμισε την πόλη της Αθήνας σε «Caa3» από «C», με σταθερές προοπτικές (outlook).

 

Η απόφαση της Moody's για αναβάθμιση της βαθμολογίας της Αθήνας απορρέει από το γεγονός ότι η Αθήνα έχει θεραπεύσει τους λόγους που θα την οδηγούσαν σε ενδεχόμενη πτώχευση.

Η αναβάθμιση συνδέεται με το ότι ο Δήμος της Αθήνας το Δεκέμβριο του 2013 κατέβαλε το υπόλοιπου ποσό των 675.000 ευρώ τόκων υπερημερίας στην υπό εκκαθάριση Αγροτική Τράπεζα ( ATEbank ) και εξόφλησε πλήρως το δάνειο 29,5 εκατ. ευρώ που είχε λάβει το 2003 .

Ο οίκος αξιολόγησης σημειώνει ότι το δάνειο ATEbank ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό και ότι η Αθήνα καταβάλει τακτικά τους τόκους κεφαλαίου σε άλλα δάνεια. Όπως αναφέρει, το απόθεμα του χρέους της Αθήνας ανήλθε σε 167 εκατ. ευρώ στο τέλος του ς 2013.

Σύμφωνα με την Moody's η αναβάθμιση της αξιολόγησης της Αθήνας θα απαιτήσει τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της πόλης, αλλά και της ταμειακής κατάστασης της Ελλάδας». Η δημοσιονομική ολίσθηση ή η εμφάνιση σημαντικών κινδύνων ρευστότητας θα ασκήσει καθοδική πίεση στην βαθμολογία», τονίζεται στην σχετική έκθεση.