Ποιος είναι ο «συνεργάσιμος δανειολήπτης»

Ποιος είναι ο «συνεργάσιμος δανειολήπτης»

Τον ορισμό του «συνεργάσιμου δανειολήπτη» έδωσε σήμερα το οικονομικό επιτελείο κατά την πρώτη επίσημη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Η διαχείριση των κόκκινων δανείων θα βασιστεί στο ιρλανδικό μοντέλο, ενώ το Συμβούλιο θα εφαρμόσει από το 2015 ένα μόνιμο πλαίσιο διευθέτησης των σχέσεων τραπεζών και δανειοληπτών.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης «συνεργάσιμος δανειολήπτης» είναι αυτός που:

α) είναι διαθέσιμος σε επικοινωνία με τον δανειστή, παρέχει πλήρη και επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας προς το δανειστή (αριθμούς σταθερού και κινητού τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό τηλεμοιοτυπίας, διεύθυνση κατοικίας και εργασίας) και προβαίνει σε ορισμό, συγγενικού ή φιλικού προσώπου, ως αντικλήτου επικοινωνίας για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης,

β) απαντά σε ανακοινώσεις και επιστολές του δανειστή με κάθε πρόσφορο μέσο, εντός μίας εβδομάδας,

pic-0-big

γ) προβαίνει σε πλήρη και ειλικρινή γνωστοποίηση πληροφοριών, προς το δανειστή, αναφορικά με τη τρέχουσα οικονομική του κατάσταση, εντός 15 ημερών από την ημέρα μεταβολής τους,

δ) προβαίνει εκουσίως, σε πλήρη και ειλικρινή γνωστοποίηση πληροφοριών, προς το δανειστή, οι οποίες θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην μελλοντική οικονομική του κατάσταση, εντός 15 ημερών από την ημέρα που θα περιέλθουν σε γνώση του. (πχ πλήρωση προϋποθέσεων λήψης επιδόματος, εμφάνιση νέων περιουσιακών στοιχείων που θα περιέλθουν στην κυριότητά του [κληρονομιά κλπ], ανακοινώσεις απόλυσης, καταγγελίες μισθώσεων κλπ),

ε) σε εξαιρετικές περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, (λ.χ. αποδεδειγμένη σοβαρή ασθένεια ή φυσικής καταστροφής), η οποία αποδεδειγμένα επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην οικονομική του κατάσταση, γνωστοποιεί αμελλητί την κατάστασή του αυτή στο δανειστή. Σε αυτή την περίπτωση του χορηγείται τρίμηνη περίοδος χάριτος.

irlandiko-montelo-660

Θα ελέγχεται η ζωή των νοικοκυριών

Η κυβέρνηση το επόμενο χρονικό διάστημα θα ορίσει και τις «εύλογες δαπάνες διαβίωσης», δηλαδή τα ποσά που θα πρέπει να ξοδεύει ένα νοικοκυριό το μήνα, ανάλογα με τα έσοδά του και τα υπόλοιπα θα πηγαίνουν για την εξόφληση των δανείων του.

Τα όρια αξιοπρεπούς διαβίωσης των νοικοκυριών θα βασίζονται στα στοιχεία της έρευνας για τον οικογενειακό προϋπολογισμό της ΕΛΣΤΑΤ του 2012, που ανακοινώθηκε τον Δεκέμβριο του 2013. Δεν έγινε καμία αναφορά στο ύψος των ποσών καθώς η σχετική συζήτηση είναι σε πολύ πρώιμη φάση.

Διαβάστε επίσης:

Κυβερνητική σύσκεψη για τα «κόκκινα» δάνεια

Ρύθμιση «ανάσα» για τα «κόκκινα» δάνεια