«Θετικός οιωνός το πλεόνασμα στο εξωτερικό ισοζύγιο της χώρας»

«Θετικός οιωνός το πλεόνασμα στο εξωτερικό ισοζύγιο της χώρας»

«Θετικό οιωνό» χαρακτήρισε το υπουργείο Οικονομικών το γεγονός ότι το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών για το 2013 παρουσιάζει πλεόνασμα για πρώτη φορά έπειτα από πολλές δεκαετίες και όσο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Σύμφωνα με το υπουργείο, «το πλεόνασμα στο εξωτερικό ισοζύγιο της χώρας, σε συνδυασμό με το πρωτογενές πλεόνασμα που επετεύχθη στον κρατικό προϋπολογισμό το 2013, εξαλείφουν πια τα δυο αίτια της ελληνικής οικονομικής κρίσης, δηλαδή τα μεγάλα δίδυμα ελλείμματα στον προϋπολογισμό και στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών».

«Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2013 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε πλεόνασμα περίπου 1,2 δισ. ευρώ ή 0,7% του ΑΕΠ (το αντίστοιχο διάστημα του 2012 είχε παρουσιάσει έλλειμμα 4,6 δισ. ευρώ ή 2,4% του ΑΕΠ)», αναφέρεται στην ανακοίνωση και προστίθεται: «Είναι ιδιαίτερης αξίας για την πορεία της ελληνικής οικονομίας η παρατήρηση πως το πλεόνασμα οφείλεται, μεταξύ άλλων, και στη σημαντική βελτίωση του εμπορικού ελλείμματος (12%).

Αναλυτικότερα, μειώθηκαν οι πληρωμές για εισαγωγές αγαθών (11%), αλλά υπήρξε και αύξηση των εισπράξεων από εξαγωγές αγαθών (2%).

Επίσης, αυξήθηκαν και οι καθαρές εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες (18%)».