ΟΔΔΗΧ: Ρευστότητα ύψους έως και 3 δισ.ευρώ μέσω repos

ΟΔΔΗΧ: Ρευστότητα ύψους έως και 3 δισ.ευρώ μέσω repos

Ρευστότητα ύψους έως και 3 δισ.ευρώ, μέσω repos, θα αντλεί από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ο ΟΔΔΗΧ, με απόφαση Χ. Σταϊκούρα.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε: «με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα παρέχεται εξουσιοδότηση στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), ως εντολοδόχου του Ελληνικού Δημοσίου, για τη σύναψη πράξεων πώλησης τίτλων διαχείρισης του Ελληνικού Δημοσίου με συμφωνία επαναγοράς (repos) με φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Ο ΟΔΔΗΧ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, έχει διερευνήσει και προτίθεται να προβεί σε σύναψη πράξεων συμφωνιών repos με αντισυμβαλλόμενους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.