Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα 2013 Ομίλου ΑΧΑ

Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα 2013 Ομίλου ΑΧΑ

Ισχυρά αποτελέσματα ευθυγραμμισμένα με τη Φιλοδοξία ΑΧΑ

  • Αύξηση συνολικών εσόδων κατά 2%, φτάνοντας τα 91 δις ευρώ.
  • Αύξηση καθαρών κερδών προ εκτάκτων κερδών επενδύσεων κατά 18%, φτάνοντας τα 4,7 δις ευρώ.
  • Αύξηση προσαρμοσμένων κερδών κατά 20%, φτάνοντας τα 5,2 δις ευρώ.
  • Αύξηση καθαρών κερδών κατά 14%, φτάνοντας τα 4,5 δισ. ευρώ.
  • Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή 0,81 ευρώ, αύξηση 13% σε σύγκριση με το 2012.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΑΧΑ, κ. Henri de Castries, δήλωσε:

«Χάρη στη δέσμευση και τη συμμετοχή των ομάδων μας, αυτό το έτος αποτέλεσε ένα ακόμη ορόσημο για την επίτευξη της Φιλοδοξίας AXA. Το 2013, η ΑΧΑ σημείωσε σημαντική αύξηση των κερδών που υποστηρίζονται από όλες τις εργασίες μας. Σύμφωνα με την απόδοσή μας, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει μέρισμα 0,81 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένο κατά 13%. Κατά τα 3 τελευταία χρόνια, η επιλεκτικότητα στη σύνθεση των εργασιών μας στις ώριμες αγορές έχει αποδειχθεί καθοριστική στην ανάπτυξη των κερδών, με παράλληλη βελτίωση της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων. Έχουμε επίσης ενισχύσει την παρουσία μας με την περαιτέρω επέκτασή μας σε υποσχόμενες αγορές, όπως η Κίνα και η Κολομβία. Τέλος, είμαστε πλήρως ευθυγραμμισμένοι στους δείκτες αποδοτικότητάς μας. Καθώς επιδιώκουμε την πλήρωση της Φιλοδοξίας AXA και συνεχίζουμε να επικεντρωνόμαστε σε πιο κερδοφόρους τομείς και σε ταχύτερα αναπτυσσόμενες γεωγραφικές περιοχές, είμαστε σίγουροι ότι η στρατηγική κατεύθυνση που έχουμε επιλέξει είναι υγιής. Αξιοποιώντας την άριστη πείρα μας στις λειτουργίες και την κουλτούρα που χτίζουμε βάσει της απόδοσής μας, σκοπεύουμε να επιταχύνουμε τις ψηφιακές αλλαγές στην Εταιρεία μας, δημιουργώντας έτσι διαρκή αξία για τους πελάτες, τους εργαζόμενους, τους μετόχους και τις κοινότητές μας».