ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόγραμμα Erasmus για νέους επιχειρηματίες

Πρόγραμμα Erasmus για νέους επιχειρηματίες

Στις Βρυξέλλες έγινε η πρώτη Γενική Συνέλευση του Πανευρωπαϊκού Δικτύου Ενδιάμεσων Φορέων εντεταλμένων για την υλοποίηση του προγράμματος Έρασμος για Νέους Επιχειρηματίες.

Η συγκρότηση της οργάνωσης και ο συντονισμός των παρουσιάσεων έγινε από το Ευρω επιμελητήριο. Εθνικός Φορέας υλοποίησης του συγκεκριμένου προγράμματος για την Ελλάδα είναι το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών (ΕΕΔΕΓΕ) και η Κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει, ονομάζεται: Επιχειρηματικότητα για καινοτόμες αλλαγές, (Entrepreneurship for Innovative Change, E4IC).

Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι να βοηθήσει νέους επιχειρηματίες να αποκτήσουν τις δεξιότητες που πρέπει, προκειμένου να δημιουργήσουν και να υποστηρίξουν μια επιχείρηση.

Ένας καινοτόμος τρόπος είναι η απόκτηση εμπειριών και τεχνογνωσίας με τη συμμετοχή των νέων ή επίδοξων επιχειρηματιών σε επιχειρήσεις του εξωτερικού.

Η μέθοδος αυτή θα τους βοηθήσει να δικτυωθούν με επιτυχημένους συναδέλφους τους άλλων κρατών και να αποκομίσουν οφέλη τα οποία θα τους βοηθήσουν στην οργάνωση ή την βελτίωση της δικής τους δουλειάς. Θα ανταλλάξουν επιχειρηματικές πληροφορίες, πιθανόν να δημιουργήσουν συνέργιες με συναδέλφους τους σε άλλα κράτη και να προσεγγίσουν νέες αγορές.

Έργο του ΕΕΔΕΓΕ είναι, αφενός να βρει και να αξιολογήσει τις εταιρείες του εξωτερικού που θα υποδεχθούν Έλληνες επιχειρηματίες, αφετέρου η οργάνωση και αξιολόγηση των Νέων Επιχειρηματιών που θα προωθηθούν στο εξωτερικό και πάνω απ’ όλα, το απόλυτο ταίριασμα αυτών των συνεργασιών, για να έχουν θετικό αποτέλεσμα και να αποτελέσουν δημιουργική επένδυση για την χώρα μας και την Ευρώπη.

Οι ενδιαφερόμενοι Νέοι Επιχειρηματίες, που ασκούν την επιχειρηματική δραστηριότητα μέχρι και 3 έτη, καθώς και αυτοί που προτίθενται να ξεκινήσουν δική τους δουλειά και οι Εταιρείες που επιθυμούν να απασχολήσουν Νέους από άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες στην επιχείρησή τους, μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu και να συμπληρώσουν την ανάλογη αίτηση.

Διαβάστε επίσης

ΙΚΑ: Ρύθμιση οφειλών για επιχειρήσεις πριν από την πτώχευση