ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο λογαριασμός της εφορίας για τα αφορολόγητα αποθεματικά

Ο λογαριασμός της εφορίας για τα αφορολόγητα αποθεματικά

Το λογαριασμό στέλνει η εφορία σε 616 επιχειρήσεις, μετά τους ελέγχους που έκανε στα αφορολόγητα αποθεματικά που είχαν σχηματίσει πριν από μια δεκαετία.

Οι έλεγχοι ξεκίνησαν μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι τα αποθεματικά αυτά σχηματίστηκαν παράνομα και πρέπει να επιστραφούν στο κράτος. Τα ποσά που καλούνται να επιστρέψουν εντόκως οι εν λόγω επιχειρήσεις ξεκινούν από 100.000 ευρώ και φθάνουν τις 180.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του υπουργείου Οικονομικών, οι εισπράξεις από την φορολόγηση των αποθεματικών θα ξεπεράσουν τα 70 εκατ. ευρώ.

Aυτό γίνεται καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κρίνει παράνομη τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Σε σχετική εγκύκλιο σημειώνεται πως το ύψος της κρατικής ενίσχυσης ανέρχεται στο ισόποσο του φόρου εισοδήματος από τον οποίο απαλλάχθηκαν οι επιχειρήσεις με τον σχηματισμό ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών επενδύσεων, από τα αδιανέμητα κέρδη τους των οικονομικών ετών 2004 και 2005.

Ως ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης για όλες τις προς έλεγχο επιχειρήσεις θεωρείται η τελευταία προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων.
• Για διαχειριστικές περιόδους που έληγαν στις 31/12/2003 ημερομηνία χορήγησης ενίσχυσης θεωρείται η 24/5/2004,
• Για διαχειριστικές περιόδους που έληγαν στις 31/12/2004 ημερομηνία χορήγησης ενίσχυσης θεωρείται η 26/5/2005,
• Για διαχειριστικές περιόδους που έληγαν σε οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία ως ημερομηνία χορήγησης θεωρείται η 24η ημέρα του πέμπτου μήνα από την ημερομηνία λήξης της διαχειριστικής περιόδου, από τα κέρδη της οποίας σχηματίστηκαν τα εν λόγω αποθεματικά.

Διαβάστε επίσης: Οδηγίες για την εκκαθάριση των τροποποιητικών δηλώσεων