ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σχεδόν 6,6 δισ. έχασε το ΤΧΣ μέσα σε ένα τρίμηνο

Σχεδόν 6,6 δισ. έχασε το ΤΧΣ μέσα σε ένα τρίμηνο

Κανείς δεν διευκρινίζει πως θα αναπληρωθούν τα χρήματα αυτά

Ο κόσμος θα πρέπει να μαθαίνει που πήγαν και τι γίνονται τα λεφτά που έδωσε το κράτος στις τράπεζες για να ανακεφαλαιοποιηθούν, χρήματα που φορτώθηκαν στο ελληνικό χρέος και καλούμαστε όλοι να αποπληρώσουμε, με απειλές ότι αν δεν το κάνουμε θα γυρίσουμε δεκαετίες πίσω.

Η ανακοίνωση που εξέδωσε το ταμείο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας για την τριμηνιαία οικονομική του κατάσταση δημιουργεί κύκλο ερωτημάτων για τα οποία δεν υπάρχει απάντηση.

Πιο συγκεκριμένα οι μετοχές που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) στις τέσσερις συστημικές τράπεζες, Πειραιώς, Alpha Bank, Εθνική και Eurobank αποτιμώνται σήμερα στα 18,5 δις ευρώ. Στα τέλη Μαρτίου 2014, όμως η αποτίμηση αυτών των μετοχών ήταν στα 25,1 δισ. ευρώ. Δηλαδή, μέσα σε ένα τρίμηνο χάθηκαν 6,6 δις ευρώ!

Η ανακοίνωση του ΤΧΣ δεν μας αναφέρει με ποιό τρόπο να αναπληρωθούν αυτά τα ποσά και πως ο κόσμος μπορεί να διασφαλίσει ότι τα χρήματα που το φόρτωσαν δεν πάνε για μια ακόμα φορά υπέρ των τραπεζών, των διοικήσεών του, εις βάρος όλων όσων πληρώνουν γι' αυτό τον τόπο.

Άραγε πάλι οι πολίτες και τα συνήθη υποζύγια θα κληθούν να καλύψουν αυτό το κενό;

Η επίσημη ανακοίνωση του ΤΧΣ, στον απολογισμό που κάνει, αναφέρει ότι η αποτίμηση των μετοχών που κατείχε το ΤΧΣ στις 4 συστημικές τράπεζες στο τέλος του 2013 ήταν στα 22,6 δις ευρώ.

Η πτώση λοιπόν της αξίας των μετοχών αποδίδεται από το ΤΧΣ, κυρίως στην μείωση του ποσοστού συμμετοχής του Ταμείου στην Eurobank που από το 95,23% πήγε στο 35,41%.

Ο απολογισμός του ΤΧΣ αναφέρει 8 σημεία στα οποία παραθέτει τα οικονομικά στοιχεία:

Τα συνολικά έσοδα της εν λόγω περιόδου ανήλθαν στα €1,44 δις κυρίως λόγω των θετικών αποτιμήσεων του μετοχικού χαρτοφυλακίου του ΤΧΣ και την αρνητική επίπτωση της αύξησης των αποτιμήσεων των warrants.

Τα έσοδα από τόκους ανήλθαν στα €19 εκ. κυρίως από τα ομόλογα του EFSF που κατέχει το ΤΧΣ.

Δεν υπήρχαν έσοδα από προμήθειες το 2014 καθώς δεν υπήρξε δραστηριότητα αναδοχής έκδοσης τίτλων.

Οι δαπάνες προσωπικού και τα Γενικά Διοικητικά και λοιπά λειτουργικά έξοδα ανήλθαν στα περίπου €1,48 εκατ.

Το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων καθαρό από δεδουλευμένους τόκους ανήλθε στα €10,93 δις

Τα ταμειακά διαθέσιμα και τα Ταμειακά ισοδύναμα ανήλθαν στα €533 εκ. Η αύξηση που σημειώθηκε από τα €489 εκ. στις 31 Δεκεμβρίου 2013 είναι αποτέλεσμα των ανακτήσεων από τις εκκαθαρίσεις.

Η αποτίμηση των μετοχών που κατέχει το ΤΧΣ στις 4 συστημικές τράπεζες ανήλθε στα €25,1 δις από €22,6 δις στο τέλος του 2013.

Η υποχρέωση από Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Μέσα που προέκυψε από την έκδοση των warrants αυξήθηκε στα €3,4 δις από τα €2,3 δις στο τέλος του 2013.

Το ΤΧΣ παραθέτει και τα σημαντικότερα γεγονότα του 2014 για κάθε μια από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες:

Τράπεζα Πειραιώς:

α) Η τράπεζα ολοκλήρωσε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €1,75 δις μέσω έκδοσης 1.029.411.764 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με τιμή διάθεσης στα €1,70 ανά μετοχή. Κατόπιν της εν λόγω αύξησης κεφαλαίου το ποσοστό συμμετοχής του Ταμείου στην τράπεζα μειώθηκε από 80,95% σε 67,30%.

β) Την 07/07/2014 η τράπεζα ανακοίνωσε την εξάσκηση 4.951.260 δικαιωμάτων με τιμή εξάσκησης €1,77, τα οποία αντιστοιχούσαν σε 22.160.707 κοινές ονομαστικές μετοχές (0,36% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας).

Κατόπιν της εξάσκησης των δικαιωμάτων, το ποσοστό συμμετοχής του Ταμείου στην τράπεζα μειώθηκε από 67,30% σε 66,93%.

Alpha Bank:

α) Η τράπεζα ολοκλήρωσε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €1,2 δις μέσω έκδοσης 1.846.153.846 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με τιμή διάθεσης στα €0,65 ανά μετοχή.
Κατόπιν της έναρξης διαπραγμάτευσής τους στις 4 Απριλίου 2014, το ποσοστό συμμετοχής του Ταμείου στην τράπεζα μειώθηκε από 81,71% σε 69,90%.

β) Στις 10 Ιουνίου 2014 η τράπεζα ανακοίνωσε την άσκηση 60.899.318 warrants με τιμή εξάσκησης €0,46, τα οποία αντιστοιχούσαν σε 451.179.721 κοινές ονομαστικές μετοχές (3,53% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας).
Κατόπιν της εξάσκησης των warrants, το ποσοστό συμμετοχής του Ταμείου στην τράπεζα μειώθηκε από 69,90% σε 66,36%.

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος:

Η τράπεζα ολοκλήρωσε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €2.5δις μέσω της έκδοσης 1.136.363.637 κοινών ονομαστικών μετοχών με τιμή διάθεσης €2,20 ανά μετοχή.

Κατόπιν της εν λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου το ποσοστό συμμετοχής του Ταμείου στην τράπεζα μειώθηκε από 84,38% σε 57,24%.

Eurobank:

Η τράπεζα ολοκλήρωσε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €2.864εκ. μέσω της έκδοσης 9.238.709.677 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με τιμή διάθεσης €0,31 ανά μετοχή.

Κατόπιν της εν λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου το ποσοστό συμμετοχής του Ταμείου στην τράπεζα μειώθηκε από 95,23% σε 35,41%.

Διαβάστε επίσης:

Κάθε χρόνο τα... ίδια - Ανεβαίνει πάλι η τιμή της βενζίνης

Στο 27,3% η ανεργία