ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΣΠΑ: Aνάπλαση του οδικού δικτύου Θερίσου στα Χανιά

ΕΣΠΑ: Aνάπλαση του οδικού δικτύου Θερίσου στα Χανιά

Τον Σεπτέμβριο αναμένεται να ξεκινήσει η κατασκευή του έργου ''Ανάπλαση εσωτερικού οδικού δικτύου Θερίσου'' στα Χανιά.

Το έργο είναι προϋπολογισμού 245.000,00€, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 και η εκτέλεση του έχει ορισθεί σε οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Το ευρύτερο έργο αφορά ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου Δήμου Χανίων, για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Άξονα 7 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης» και στο Κ.Θ.Π. 61 «Ολοκληρωμένα Σχέδια για την Αστική και Αγροτική Αναγέννηση» του ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013.

Στόχος της μελέτης ανάπλασης είναι η αναβάθμιση της εικόνας της καρδιάς της τοπικής κοινότητας του Θερίσου, με τη χρήση φυσικών υλικών και βελτίωση της ασφάλειας των κατασκευών.

Σκοπός του βιώσιμου τουρισμού που ο Δήμος Χανίων επιδιώκει είναι:

• Η ανάδειξη του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος ως πόρου με εξαιρετική σημασία, στο οποίο έμμεσα ή άμεσα, βασίζονται όλες οι τουριστικές δραστηριότητες.

• Η υιοθέτηση των αρχών της αειφορίας και της προστασίας του περιβάλλοντος στο σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.

• Η συνειδητοποίηση του καθοριστικού ρόλου που παίζουν ο σχεδιασμός, η οργάνωση, ο προγραμματισμός και η διαχείριση, στην αναζήτηση προτύπων βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.

Διαβάστε επίσης

Eurobank: Το τέλος της ύφεσης πλησιάζει